Mahukamate lehtede puhul on alati suureks väljakutseks kuidas paigutada navigatsioonimenüüd ergonoomiliselt ja grupeerida lehtede lingid arusaadavalt. Mõned näited kuidas oleme paigutanud linke erinevatel lehtedel. Kui oled huvitatud kodulehe loomisest, siis soovitame kindlasti lisaks lugeda kodulehe loomist kirjeldavat artiklit, mis pakub ülevaadet nii kodulehtede loomise protsessist üldiselt kui ka toob välja kodulehe loomisel kõige olulisemad elemendid, millest navigatsiooniline ergonoomika ja kasutajasõbralikkus mõjutatud on Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis. . » Navigatsioonimenüüde ergonoomika
Meie suurimaid veebiprojektide tellijaid
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika » Disain aara.ee

Navigatsioonimenüüde ergonoomika

Mahukamate lehtede puhul on alati suureks väljakutseks kuidas paigutada navigatsioonimenüüd ergonoomiliselt ja grupeerida lehtede lingid arusaadavalt. Mõned näited kuidas oleme paigutanud linke erinevatel lehtedel.

Navigatsioonimenüüde ergonoomika
Navigatsioonimenüüde ergonoomika
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna jaoks pakkus väljakutset sarnaste teemadega artiklite koondamisel teemasektsioonidesse. Kodulehe loomine pakub ka teisest artiklite grupeerimist teemade kaupa ristviiteid pakkuvate siltide abil, mis on külgveerus nähtavad sildipilvena. Vaata kodulehe loomise tulemust aadressil www.teatoimeta.ee ja avasta sellel avaldatud põnevaid teemasid. Kõigist erinevatesse teemadesse postitatud artiklitest saab hea ülevaate lehe jalusesse paigutatud kronoloogilise koondkokkuvõtte kaudu, mis esitab kõige viimati postitatud artiklite ülevaadet. Kui oled huvitatud kodulehe loomisest, siis soovitame kindlasti lisaks lugeda <a href='Kodulehe_valmistamine' title='kodulehe loomine'>kodulehe loomist</a> kirjeldavat artiklit, mis pakub ülevaadet nii kodulehtede loomise protsessist üldiselt kui ka toob välja kodulehe loomisel kõige olulisemad elemendid, millest navigatsiooniline ergonoomika ja kasutajasõbralikkus mõjutatud on. Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna jaoks pakkus väljakutset sarnaste teemadega artiklite koondamisel teemasektsioonidesse. Kodulehe loomine pakub ka teisest artiklite grupeerimist teemade kaupa ristviiteid pakkuvate siltide abil, mis on külgveerus nähtavad sildipilvena. Vaata kodulehe loomise tulemust aadressil www.teatoimeta.ee ja avasta sellel avaldatud põnevaid teemasid. Kõigist erinevatesse teemadesse postitatud artiklitest saab hea ülevaate lehe jalusesse paigutatud kronoloogilise koondkokkuvõtte kaudu, mis esitab kõige viimati postitatud artiklite ülevaadet. Kui oled huvitatud kodulehe loomisest, siis soovitame kindlasti lisaks lugeda kodulehe loomist kirjeldavat artiklit, mis pakub ülevaadet nii kodulehtede loomise protsessist üldiselt kui ka toob välja kodulehe loomisel kõige olulisemad elemendid, millest navigatsiooniline ergonoomika ja kasutajasõbralikkus mõjutatud on.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna jaoks pakkus väljakutset sarnaste teemadega artiklite koondamisel teemasektsioonidesse. Kodulehe loomine pakub ka teisest artiklite grupeerimist teemade kaupa ristviiteid pakkuvate siltide abil, mis on külgveerus nähtavad sildipilvena. Vaata kodulehe loomise tulemust aadressil www.teatoimeta.ee ja avasta sellel avaldatud põnevaid teemasid. Kõigist erinevatesse teemadesse postitatud artiklitest saab hea ülevaate lehe jalusesse paigutatud kronoloogilise koondkokkuvõtte kaudu, mis esitab kõige viimati postitatud artiklite ülevaadet. Kui oled huvitatud kodulehe loomisest, siis soovitame kindlasti lisaks lugeda kodulehe loomist kirjeldavat artiklit, mis pakub ülevaadet nii kodulehtede loomise protsessist üldiselt kui ka toob välja kodulehe loomisel kõige olulisemad elemendid, millest navigatsiooniline ergonoomika ja kasutajasõbralikkus mõjutatud on.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Veebilehe loomisel Lähte Ühisgümnaasiumi jaoks grupeerisime lingid nelja põhilise horisontaalmenüüs oleva teema alla, vaata kodulehte lahte.edu.ee. Ülemisele sinisele ribale paigutasime nn. kiirlingid, mis viitavad teise tasandi lehtedele põhimenüüs. Lehekülg on ka heaks näiteks sellest, kuidas kodulehtede loomisel jaluses oluliste linkide dubleerimine muudab üldise struktuuri nähtavamaks ning arusaadavamaks. Vaata lähemalt lehekülge veebilehe loomine, mis toob välja kodulehtede loomise kõige olulisemad elemendid ja kirjeldab mõjuka kodulehe valmistamise üldist protsessi.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Kodulehe tegemine Mahtra Talurahvamuuseumile andis tulemuseks veebiväljaande, mis tutvustab maarahva elu 19. sajandil ning 19. sajandi tuntuimat talurahva vastuhakku baltisaksa mõisnike ülemvõimule Eestis – Mahtra sõda, selle tausta ja sündmusi. Kodulehele www.mahtramuuseum.ee lõime dünaamilise horisontaalmenüü, milles avanevad teise tasandi lingid kursoriga linkide kohale minnes. Vasakus menüüs avanevad lehte ümbritsevad lingid kontekstuaalselt vastavalt sellele, millisele lehele parajasti navigeeritakse. Vaata aara.ee artiklist lähemalt järgi kuidas muuta kodulehe tegemine kaasaegselt tulemuslikuks.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Veebilehe valmistamine Eesti Rohevöö projekti jaoks, mis on osa rahvusvahelisest Euroopa (ja Balti) rohevöö projektist, mille visioon on luua Barentsi merest Musta mereni kulgev ökoloogiline võrgustik, mis oleks ülemaailmseks piiriülese koostöö eeskujuks loodushoiu ja jätkusuutliku arengu vallas, kulges konstruktiivses õhkkonnas. Kodulehekülje valmistamisel on estoniangreenbelt.eu päises esitatud kõigi oluliste projektiosaliste logod ning esitatud läbivalt visioon. Veebilehele valmistasime nii uudistesektsiooni, illustreeritavate sisulehtede kui ka pildigaleriide formaadi. Meie põhitegevuseks on mugavalt hallatavate sisuhalduslahendustega veebilehtede valmistamine, mis võimaldavad paindlikult luua juude lehekülgi, lisada sisutekste kui ka neile lisaks laadida illustratsioone ja dokumentide faile.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Lastepäraste kodulehekülgede valmistamine pakub mängulisi disainielemente. Tartu Lasteaed Lotte on 2008. aasta alguses avatud, Tartus Ida tn 8 asuvas uues lastesõbraliku arhitektuuriga hoones, milles on läbivalt kasutatud lapsesõbralikke, turvalisi ja mängulisi elemente. Lotte loojate lahkel loal kasutasime Lotte lasteaia kodulehe www.lottela.ee päises, jaluses ja taustal illustratsioone Lotte raamatust.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Veebilehe valmistamine Eesti Tuletõrjemuuseumile, mis on Päästeameti osa ning näitusesaali saab külastada aadressil Raua tänav 2. Tänaseks üle 60000 museaali kogunud muuseum asutati esimese NSV Liidu tuletõrjemuuseumina 30. oktoobril 1974. aastal, et populariseerida tuletõrjetegevust, uurida ja jäädvustada tuletõrje ajalugu ning tõhustada tuleohutusalast selgitustööd. Kodulehele www.tuletorjemuuseum.ee lõime mitmetasandilise navigatsioonimenüü vasakusse veergu. Veebilehe valmistamine sisaldas nii orgininaaldisaini, tellijast lähtuva navigatsioonimenüü struktuuri loomist kui ka sisu toimetamiseks mugava halduslahenduse arendamist. Vaata kindlasti ka artiklit veebilehe tegemine, mis kirjeldab olulisemaid veebilehe tegemise elemente ning kuidas nende koosmõjus sünnivad mõjukad veebilehed.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Kooli kodulehe valmistamine Kivi-Vigala Põhikooli jaoks. Kivi-Vigala Põhikool on Vigala valla munitsipaalkool, mis asub Vigala vallas Kivi-Vigala külas. Kodulehe valmistamise käigus lõime kooli kodulehele www.kivi-vigala.edu.ee klassikalise vasaku veeru vertikaalse navigatsioonimenüü, mis on mugavalt toimetatava struktuuriga ja tänu neljatasandilisele hierarhiale võimaldab mahutada suure hulga lehekülgi ilma ruumipuudust kartmata. Hallatavate kodulehtede valmistamine on Aara disainibüroo põhitegevuseks, loe lähemalt lehte kodulehe valmistamine, mis kirjeldab paindlikult toimetatavate kodulehekülgede kõige olulisemaid elemente ning avab lähemalt üldist valmistusprotsessi.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Kodulehtede valmistamine Väike-Maarja Õppekeskusele ja Gümnaasiumile. Kasutasime koolide kodulehtede loomisel horisontaalmenüüd ja kontekstuaalset vasaku veeru vertikaalset menüüriba. Väike-Maarja Õppekeskusesse www.v-maarja.ee/vmok tasub õppima minna siis kui tunned huvi koka, müüja, autotehniku, puhastusteeninduse, arvuti ja arvutivõrkude erialade vastu. Nii gümnaasiumi veebilehe www.v-maarja.ee/vmgym kui ka õppeksekuse kodulehe päistesse valmistasime temaatilistest fotodest dünaamilise slaidiseeria, milles vahelduvad pildid sujuvalt sulandudes ja üldist kujundust rahulikul moel ilmestades. Loe lähemalt kodulehtede valmistamise kohta artiklist, mis kirjeldab veebilehtede valmistamise olulisi elemente kui ka utreerib välja, mis on kodulehtede loomise protsessis tervikuna kõige olulisem.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Kodulehe valmistamine Tartu Lasteaed Klaabu jaoks pakkus rohkelt äratundmisrõõmu, sest kasutasime Avo Paistiku loal originaalillustratsioone 1989. aasta raamatust "Klaabu juhtumused". Lasteaed avati 11. jaauaril 2010. aastal ja kodulehe www.tartu.ee/klaabu/ kujunduse loomisel seadsime lehe dünaamilisema ilme huvides päisesse sujuvalt vahelduva pildiseeria, milles vahelduvad slaidid sujuvalt sulandudes üksteisega. Vaata lähemalt kuidas kaasaegne kodulehe loomine aitab infot avaldada.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis.. » Navigatsioonimenüüde ergonoomika Kodulehekülgede valmistamine loodusprojektide jaoks on meie jaoks alati pakkunud põnevate ökoloogiliste vaatenurkade avastamist. Nii ka Eesti Loodushoiu Keskuse www.loodushoid.ee kodulehekülje valmistamisel, mille looduslähedast meeleolu toetab päisesse temaatilistest fotodest töödeldud, üksteisega sujuvalt vahelduvate piltidega slaidiseeria. Planeerid loodusprojekti ja oled huvitatud selle jaoks mugavalt hallatava kodulehe valmistamisest, siis tasub lähemalt vaadata artiklit kodulehekülgede valmistamine, mis pakub vaadet veebilehekülgede valmistamise köögipoolele ning esitleb põnevalt loetavas vormis kõige olulisemaid sisukate kodulehekülgede valmistamise retsepti elemente.
Mis on sulle kõige tähtsam?
Parem hallatavus, et saaksid kodulehte mugavamalt toimetada .. lähemalt
Hea optimeeritus, mis toob suurepärased tulemused otsingutes tippu .. loe veel
Koormustaluvus kiireks ja tõrgeteta tööks ka suurema külastatavusega .. edasi
Terviklik koduleht - projekteerimisest teostuseni, garantii- ja kasutajatu .. loe
Kaasaegne disain, mida saab vaadata ka nutiseadmete ekraanidel .. vaata edasi
Vajad korralikku kodulehte?
Saada lähteülesanne ja teeme.

KOGEMUSED
Aara disainibürool on veebirakenduste loomise valdkonnas 16 aasta pikkune kogemus. Teeme nii originaalkujundusi kui ka rakenduste programmeerimist.

KODULEHED
Pakume kaasaegse kujundusega kodulehekülgi, mis töötavad hästi nii tavalistes arvutites kui ka mobiilides. Uue kodulehe valmistamine.

TELLIMINE
Sirvi hinnakirja ja tutvu võimalustega
Mõjusalt hea kodulehe valmistamine
Hinnapäringut saad saata siin
Kodulehe valmistamine e-turunduseks.

KONTAKTID
www.aara.ee © Copyright 2011-2020
Aara disainibüroo OÜ, Saada päring
Helista telefonil (+372) 52 71 182,
Tööaeg on E-R 09.00-17.00

Kaasaegsete kodulehtede valmistamine ja kodulehe optimeerimine.
Infoportaali kodulehe loomine Tallinna

Infoportaali kodulehe loomine Tallinna

Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna jaoks pakkus väljakutset sarnaste teemadega artiklite koondamisel teemasektsioonidesse Kodulehe loomine pakub ka teisest artiklite grupeerimist teemade kaupa ristviiteid pakkuvate siltide abil, mis on külgveerus nähtavad sildipilvena Mahukamate lehtede puhul on alati suureks väljakutseks kuidas paigutada navigatsioonimenüüd ergonoomiliselt ja grupeerida lehtede lingid arusaadavalt. Mõned näited kuidas oleme paigutanud linke erinevatel lehtedel.

Infoportaali kodulehe loomine Tallinna Ülikooli Pedagoogilis. . » Navigatsioonimenüüde ergonoomika

Tel 527 1182
Nimi:*
E-post:*
Sõnum:*