Lühidalt, dünaamilised kodulehed on lihtsamini hallatava sisuga ja nende toimetamine on mugavam, paindlikum ja kiirem. Tehnilises mõttes on dünaamiline koduleht reaalajas skriptide abil genereeritav veebileht, mis "pärib" enamiku lehekülgede sisust andmebaasist. Dünaamilise kodulehe valmistamise eelised
Meie suurimaid veebiprojektide tellijaid
Dünaamilise kodulehe valmistamise eelised » Disain aara.ee

Dünaamiline koduleht - mis see on?

Lühidalt, dünaamilised kodulehed on lihtsamini hallatava sisuga ja nende toimetamine on mugavam, paindlikum ja kiirem. Tehnilises mõttes on dünaamiline koduleht reaalajas skriptide abil genereeritav veebileht, mis "pärib" enamiku lehekülgede sisust andmebaasist.

Dünaamiliste kodulehtede vanemad veljed, staatilised kodulehed on loodud arhailisemaid tehnoloogiaid kasutades ja nende sisu haldamine on keerukam, kohmakam ja aeganõudvam. Staatiliste kodulehtede sisu on enamasti kirjutatud failidesse ja tihti ei ole nendes sisutekstid lehekülje kujunduslikust raamistikust väga selgelt eraldatud (mis muudab nende toimetamise keerukamaks).

 

Dünaamilise kodulehe valmistamisel on seevastu disainielemendid ja sisutekstid üksteisest paremini lahutatud ning see võimaldab kumbagi eraldiseisvalt lihtsamal moel muuta. Kaasaegsed kodulehed, sealhulgas kõik meie poolt loodavad veebirakendused sisaldavad ühe komponendina sisuhaldussüsteemi, mille abil saab tavalise brauseri kaudu (näiteks Mozilla Firefox või Google Chrome) kodulehe sisuosi mugavalt ja kiirelt toimetada. Dünaamilised veebirakendused on tänu sisu selgemale struktureeritusele ka lihtsamini laiendatavad, näiteks saab sisuhaldussüsteemi kaudu uusi sisulehti juurde teha vaid kahe hiireklõpsu abil. Ka iga üksiku lehe sisuelementide toimetamine - olgu see siis pealkirjade, sissejuhatuste või sisulõikude muutmine käib reeglina kahe hiireklõpsu abil. Kõik sisuhaldussüsteemi kaudu tehtavad muudatused salvestuvad otse andmebaasi ning need on sealt seejärel reaalajas loetavad ning kõigile kodulehe külastajatele dünaamiliselt kuvatavad.

 

Tänu kodulehekülje dünaamilisele andmebaasilahendusele, mis võimaldab sisu muust kodulehe raamistikust paindlikumalt ja mugavamalt hallata on kodulehekülje sisu võimalik toimetada nende toimetajate poolt, kellel ei ole väga põhjalikke tehnilisi teadmisi ja kelle peamiseks tugevuseks on tekstiloome. Tänu kodulehele tekstide kirjutamise lihtsamaks tegemisele on neil võimalik keskenduda rohkem sisulistele nüanssidele ning luua seeläbi sisukamaid ja lugejate jaoks huvitavamaid sisutekste. Just sisu vahetu, kiire ja võimalikult mugav halduslahendus võimaldab struktureerida kodulehe selliselt, et üha olulisema kaalu omandavad pidevalt juurde lisatavad ja uuendatavad kodulehe osad, näiteks uudisteveerg või pressiteadete sektsioon. 

 

Dünaamilise kodulehe TÕELINE väärtus

Kõige olulisem on, et dünaamilisele koduleheküljele pidevalt lisanduv sisu meelitab lugejaid regulaarselt kodulehele tagasi tulema ning uusi uudiseid ja sisu lugema. Seeläbi on võimalik kasvatada koduleheküljele püsikülastajaskonda, kelle jaoks on avaldatavad materjalid huvitavad ning vajalikud. Loomulikult võimaldab selline regulaarselt avaldatav infovoog tutvustada ettevõttel või organisatsioonil ka enda tegevust, välja tuua uusi teenuseid ja tooteid.

 

Millest on dünaamilised kodulehed tehtud?

Dünaamilised kodulehed on loodud mitmetest komponentidest, enamasti sisaldavad need kujunduslikku raamistust HTML (ingl. hypertext mark language) ja CSS (ingl. cascading style sheets) vormis. Taustafailidena võib olla kasutatud graafilises formaadis mustreid, fototöötlusi või muud visuaalgraafikat, mille esitamiseks kodulehekülgedel on kõige paremad .jpg, .gif või .png tüüpi failide formaadid. Kõige levinum andmebaasiformaat, millesse sisu tavapäraselt  salvestatakse on MySQL, pisut vähem levinud, kuid üsna sarnaseid võimalusi pakuvad ka MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle, SAP. Traditsiooniliselt on ajalooliselt viimased kolm olnud eelistatud ärirakenduste jaoks, kuid viimastel aastatel on MySQL siiski populaarsuselt teistest selgelt ette rebinud ning kasutusel ka mahukamate andmebaaside jaoks (võib mõistliku kasutuse korral mahutada isegi kuni mitu miljonit andmekirjet).

 

Kõikide komponentide tervikuks ühendamiseks kasutatakse dünaamilistes veebirakendustes skripte, mis liidavad graafikafailid, html raamistiku ja andmebaasist pärineva sisu üheks tervikuks ja serveerivad vaatajatele tervikliku koduleheküljena. Kõige tavapärasemateks serveripoolseteks skriptide loomiseks on kasutusel php, java, perl või asp programmeerimiskeeled. Tavapäraselt ei ole kodulehe lõppkasutajal võimalik serveripoolse skripti tööd jälgida, vaid tema brauserisse saadetakse html ja css formaadis terviklik kodulehekülg, mis on juba eelnevalt serveris dünaamiliselt üksikutest elementidest kokku liidetud.

 

Minimalistlik andmelahendus

Teoreetiliselt on võimalik dünaamilise kodulehe sisu disainimärgendist eraldada ning salvestada ka ilma ühegi eelpoolloetletud andmebaasilahenduseta. Ajaloolise veebirakenduste evolutsiooni käigus oli 2000. aastate alguses ajavahemik, millal veebiserverites veel ei olnud andmebaasisüsteemid veel piisavalt levinud. Disainist eraldatud sisu salvestamiseks kasutati siis tavatekstilises formaadis faile (ingl. flat text file). Selle asemel, et luua iga lehekülje jaoks eraldi faili, koondati erinevate lehtede sisu ühte faili, milles olid need lihtsal moel erinevatele ridadele kirjutatud, erinevad lehekülje sisuelemendid (näiteks pealkirjad, sissejuhatused, autori nimed ja loomisajad, sisuteksid) võisid olla omakorda eraldatud lihtsate eraldajatega, näiteks | märkide abil.

 

Selline püstkriipsuga eraldatud veergude ja erinevate ridadega andmefail (ingl. flat text, pipe delimited datafile) on enda olemuselt risttabel. Tabeli mõiste on endiselt kasutusel ka nüüdisaegsetes dünaamilistes andmebaasilahendustes. Seevastu tavatekstiliste andmebaaside üheks peamiseks probleemiks kujunes vähegi suuremate mahtude korral kohmakus ja vähene töökindlus. Näiteks võisid tekkida tõrked samaaegsel failide lugemisel ja uue sisu kirjutamisel, samuti ei olnud võimalik selliste algeliste dünaamiliste veebilahenduste puhul lihtsal ja efektiivsel moel lahendada andmebaasikirjete järjestamist ja sisu järgi otsimist. Nüüdisaegsete dünaamiliste kodulehekülgede alustalaks on seevastu andmebaasiraamistik ja mõnikord nimetatakse dünaamilisi lehekülgi selle järgi ka andmebaasipõhisteks kodulehtedeks. Andmebaasiraamistike kasutamise peamiseks eeliseks on see, et nendes on juba võimalused selliste oluliste operatsioonide nagu andmebaasikirjete lisamise, toimetamise ja kustutamise teostamine võimalikult ökonoomsel, kiirel ja ohutul moel. Mõistagi muudavad lisaks tekstilise otsingu, ridade järjestamise, mitmete erinevate tabelite vahel ristviidete loomise ja kirjete leidmiseks indeksite loomise võimalused dünaamilise, andmebaasipõhise kodulehkülje arendamise väga olulisel määral kiiremaks, mugavamaks ja tulemuslikumaks.

 

Tänu jõudsalt arenenud andmebaasimootoritele on võimalik luua varasemast märksa võimsamaid, paremini skaleeruvaid (suuremate lehekülgede arvuga) ja kiiremini töötavaid dünaamilisi kodulehekülgi.

 

Dünaamiline koduleht on hea valik, kuidas tellida?

Aara disainibüroo põhitegevuseks on lihtsalt ja mugavalt hallatavate dünaamiliste kodulehekülgede loomine. Tellida saab nii originaaldisainiga kodulehekülgi kui ka eriarendusi. Kui vajad uut kodulehekülge või olemasoleva kodulehe kaasajastamist - näiteks dünaamiliseks muutmist ning uuemaid sisuhalduse võimalusi, siis vaata lähemalt dünaamiliste veebilehtede hinnakirja või alusta kohe kodulehe valmistamise päringuvormi täitmisega.

 

Loome dünaamilisi andmebaasirakendusi ka eritellimuste põhjal. Enamikel juhtudel soovitame siiski alustada veebilehe kaasajastamisest ja kodulehe dünaamiliseks muutmisest, sellisel juhul on võimalik kodulehele märksa ökonoomsemal ja lihtsamal moel luua lisaks kaasaegseid dünaamilisi broneerimissüsteeme, tellimisvorme, kalenderlahendusi ja teisi sarnaseid ettevõtte või organisatsiooni tööd tõhusamaks muutvaid võimsaid dünaamilisi veebirakendusi.

Loe lisaks neid artikleid
Mis on sulle kõige tähtsam?
Parem hallatavus, et saaksid kodulehte mugavamalt toimetada .. lähemalt
Hea optimeeritus, mis toob suurepärased tulemused otsingutes tippu .. loe veel
Koormustaluvus kiireks ja tõrgeteta tööks ka suurema külastatavusega .. edasi
Terviklik koduleht - projekteerimisest teostuseni, garantii- ja kasutajatu .. loe
Kaasaegne disain, mida saab vaadata ka nutiseadmete ekraanidel .. vaata edasi
Vajad korralikku kodulehte?
Saada lähteülesanne ja teeme.

KOGEMUSED
Aara disainibürool on veebirakenduste loomise valdkonnas 16 aasta pikkune kogemus. Teeme nii originaalkujundusi kui ka rakenduste programmeerimist.

KODULEHED
Pakume kaasaegse kujundusega kodulehekülgi, mis töötavad hästi nii tavalistes arvutites kui ka mobiilides. Uue kodulehe valmistamine.

TELLIMINE
Sirvi hinnakirja ja tutvu võimalustega
Mõjusalt hea kodulehe valmistamine
Hinnapäringut saad saata siin
Kodulehe valmistamine e-turunduseks.

KONTAKTID
www.aara.ee © Copyright 2011-2020
Aara disainibüroo OÜ, Saada päring
Helista telefonil (+372) 52 71 182,
Tööaeg on E-R 09.00-17.00

Kaasaegsete kodulehtede valmistamine ja kodulehe optimeerimine.
Dünaamilise kodulehe valmistamise eelised

Dünaamilise kodulehe valmistamise eelised

Dünaamiliste kodulehtede vanemad veljed, staatilised kodulehed on loodud arhailisemaid tehnoloogiaid kasutades ja nende sisu haldamine on keerukam, kohmakam ja aeganõudvam Staatiliste kodulehtede sisu on enamasti kirjutatud failidesse ja tihti ei ole nendes sisutekstid lehekülje kujunduslikust raamistikust väga selgelt eraldatud (mis muudab nende toimetamise keerukamaks) Lühidalt, dünaamilised kodulehed on lihtsamini hallatava sisuga ja nende toimetamine on mugavam, paindlikum ja kiirem. Tehnilises mõttes on dünaamiline koduleht reaalajas skriptide abil genereeritav veebileht, mis "pärib" enamiku lehekülgede sisust andmebaasist.

Dünaamilise kodulehe valmistamise eelised

Tel 527 1182
Nimi:*
E-post:*
Sõnum:*