Kuidas kodulehe kiirus mõjutab Vaatame selles loos põhjalikumalt miks kodulehe kiirus on oluline Googles paremate indekseeringute ja suurema külastatavuse saavutamiseks. Kiirem on ka usaldusväärsem, sest aeglased lehed tekitavad külastajates mitmesuguseid negatiivseid assotsiatsioone. Kui soovid enda ettevõttele korraliku kvaliteediga kodulehte, siis vaata üle, kas meie kodulehtede hinnad jäävad kavandatud eelarve piiridesse ja saada enda lähteülesande algandmed päringuvormi kaudu Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust Kodulehe laadimiskiirus on oluline nii hea kasutajakogemuse loomiseks kui ka veebilehe kiireks tööks suure külastuskoormuse tingimustes. Oluline on tähele panna, et kiired kodulehed saavutavad ka Google otsingus paremad positsioonid, sest kodulehe kiirus on oluline otsingualgorütmi element. Teisisõnu, kodulehtede kiirusest sõltub see, kui palju seda külastatakse.

Hästi toimivad

veebilehed ja andmerakendused

Kaks peamist põhjust, miks sinu kodulehe kiirus on tulemuslikuks turunduseks ülioluline

Kujutle ootamist poejärjekorras, arsti ukse taga või lennujaamas. Kellelegi ei meeldi raisatud aeg ja teadmatus, millal järjekord edasi nihkub. Kodulehe laadimist oodates tajuvad külastajad samu tundeid.

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust

Vaatleme selles artiklis lähemalt, kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastajate tegevust ja miks kiiremad veebilehed toimivad aeglastest oluliselt paremini.

 

Lõputu õudus või õudne lõpp

Määramatus, ennustamatu tegevusetus ja kontrollimatusest tekkiv abitus tekitab negatiivseid emotsioone alates leigest tülpimusest kuni vihani. Kui aeglase kodulehe laadimiskiiruse tõttu kujuneb ooteaeg harjumatult pikaks, siis on psühholoogilises mõttes külastajate jaoks kõige lihtsam määramatu olukord ühe klõpsuga lõpetada ning naasta "tagasi" nupu abil eelmisele lehele.

 

Home alone - üksinda kodus

Laias laastus on kodulehe laadimist oodates külastajate tunded üsna sarnased nagu poes järjekorras seistes, arsti ukse taga või mõnes riigiasutuses ametniku jutulepääsemist oodates. Ühe olulise erinevusega. Kui järjekorras seistes ollakse enamasti suures inimsummas, siis aeglase kodulehe taga üksinda olles puudub teistega koos olemise toetav tunne. Just seepärast tundub aeg tühja arvutiekraaniga tõtt vaadates hoopis pikemana kui kollektiivselt ootamist taludes.

 

Aju lööb alarmkella

Kakskümmend aastat tagasi, kui kõik kasutasid internetti ühendumiseks telefoniliine ja kodulehed laadisid 2-3 minutit, oli külastajate tolerants ootamise suhtes märksa kõrgem.

 

Olime siis sellega harjunud. Tänapäeval on olukord suuresti muutunud, sest internetiühendused on palju kiiremad, tüüpilised kodulehe laadimisajad jäävad väga stabiilselt paari sekundi piiresse ja seepärast on igapäevase kodulehtede lehitsemise käigus välja kujunendud üsna peen ajataju, mis tunneb alateadvuslikul tasandil kohe ära, kui lehe laadimine võtab keskmisest rohkem aega.

 

Jäämäe veepealne osa

Kodulehekülgede aegluse põhjused võivad olla mitmesugused. Tüüpiliselt on tegemist liiga suurte graafikafailide, optimeerimata skriptide, halvasti läbimõeldud kodulehe

ülesehituse, ülemäärase hulga andmebaasipäringutega, halvasti konfigureeritud veebiserveri või veel sajast tegurist koosneva kombinatsiooniga.

 

Külastajal on enamasti raske aeglase kodulehe tagamaid näha, valdavalt tekib lihtsalt üldine tunne, et "selle lehega ei ole kõik päris korras". Põhiliseks probleemiks on, et see alateadlik ärevustunne võib küll olla kujunendud tehnilistest põhjustest tingitud kodulehe aegluse põhjal, kuid heidab varju ka kodulehekülje loonud ettevõttele või organisatsioonile, tekitab kahtlusi selle toimimise sujuvuses, usaldusväärsuses ja jätkusuutlikkuses. 

 

Sümptomitest diagnoosini 

Väikeste pisiasjade mõju kodulehe usaldusväärsusele on kohati sedavõrd suur, et peame tahest või tahtmata tooma illustratsiooniks veel teisegi paralleeli. Kujutle olukorda, et näed väikest poissi, kelle nägu õhetab, silmad on vesised ja nina on nohune. Tihti juhtub, et arstidki ei oska sellisel juhul kohe täpset diagnoosi panna, kuid juba põgusalt peale vaadates on täiesti selge, et päris terve see poiss just ei ole.

 

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust

Tänapäeval ei ole väike nohu enam kindlasti eluohtlik, kuid see ei ole inimkonna ajaloos alati nii olnud. Nakkushaigused on enne tänapäevase arstiteaduse tasemeni jõudmist laastanud terveid külasid, linnu ja riike.

 

Kardavad nagu katku

Meenutagem või meie lähimast ajaloost Liivi sõja järgseid katkuepideemiaid, mis hävitasid 2/3 rahvastikust. Kogu inimarengu jooksul on haiguste vältimise üheks võtmeks olnud nakkushaigustesse nakatunud inimeste äratundmine, tervetest isoleerimine ja nendest eemalehoidmine.

 

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust

Tänapäevastele veebikülastajatele on enamik kodulehe tehnilisi vigu nagu skriptide halb optimeeritus või ülemäärased andmebaasipäringud umbes sama vähe nähtavad nagu keskajal inimesi katku nakatanud bakterid (muhkkatk on bakteriaalne haigus).

 

Lähtutakse nendest sümptomitest, mida on võimalik ise enda silmaga näha ja tajuda - nagu näiteks kodulehe aeglasest laadimiskiirusest.  

 

Käegakatsutavad (raha)numbrid

Ootele pandud külastajate emotsioonidesse ei maksa suhtuda hooletult, sest nende abitus, viha ja hirmud juhivad otseselt järgnevaid reaalseid tegevusi. Kui päris elus võib olla silmapilgu jooksul toimuvate reaktsioonide registreerimine raske ja isegi võimatu, siis veebikeskkonnas on õnneks võimalik üsna detailselt külastajate tegevusi (või ka tegematajatmisi) mõõta, et näha siis hiljem laiaulatuslikuma statistilise koondutulemuse põhjal välja joonistuvaid mustreid.

 

Kiirem leht müüb paremini, Amazoni näide

Amazon.com tegi katseid, kuidas lehe kiiremaks muutmine mõjutas konversioonimäära (protsentuaalset hulka kogukülastajatest, kes lõpuks kaupu ostsid). Mõistagi on Amazonil võimsad serverid ja lehed juba niigi hästi optimeeritud. Siiski õnnestus neil veelgi kiirust tõsta ja välja selgitada, et lehtede laadimise aja 100 millisekundi (ehk 0,1 sekundi) võrra kiiremaks tegemine tõstis konversioonimäära koguni terve 1% võrra.

 

Veebipõhised teenused, Google näide

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust
Google kuvab tänapäeval otsingutulemuste lehel 10 linki ja leht laadib 0,5 sekundit.

Google tegi mõned aastad tagasi katse, et välja selgitada kui palju otsinguvasteid on paras tulemuste lehel kasutajatele näidata. Testimise plaanis prooviti suurendada otsinguvastete arvu 10 pealt kolmekordseks, ehk näidata ühel lehel 30 tulemust. Arvati, et rohkem tulemusi võiks olla ülevaatlikum ja nende seast on valik suurem, mis oleks võinud siis oletatavasti otsingu kasutajate rahulolu tõsta. Meeldivaid tundeid tekitava teenusepakkuja lehele peaksid rahulolevad kasutajad omakorda tulema sagedamini tagasi ja seega kasutama otsingusüsteemi rohkem kui varem. Google jaoks tähendab suurem hulk sagedasi kasutajaid muidugi suuremaid reklaamitulusid ja kõrgemat kasumimäära.

 

Oops. Otsing muutus aeglasemaks

Paraku ei olnud võimalik suuremat otsinguvastete nimekirja näidata ilma lehe laadimist aeglustamata. Kuvamisajad tõusid varasema 0,4 sekundi pealt 0,9 sekundi peale ehk muutusid pool sekundit aeglasemaks. Suurem otsinguvastete hulk aeglasemal lehel ei vaimustanud kasutajaid sugugi. Vastupidi püstitatud hüpoteesile langes Google otsingu kasutussagedus ja reklaamlinkide klõpsamiste arv koguni terve viiendiku võrra ehk 20%.

 

Google teab täpselt aja väärtust

Selline suur langus andis selgelt märku, et külastajad ei olnud tulemusega rahul ja suurem hulk otsinguvasteid ei korvanud aeglasemat lehe laadimisaega. Mitmete

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust
Ülekuumenenud protsessori veadiagnostika Google andmekeskuses Oregonis. Google jaoks on andmete töötlus väga kulukas.

sarnaste katsete tulemusena selgitas Google välja, et lehe laadimisaeg on külastajate jaoks väga oluline rahulolu mõjutav tegur ning seepärast naasti algse 10 tulemusega vaate juurde, mis oli mitmetest katsetatud alternatiividest kõige kiirema laadimisajaga.

 

Google jaoks oli testi tulemus topelt negatiivne. Ühelt poolt vähenesid tulud, kuid lisaks tasub silmas pidada ka kulude poolt. Kasutajate poolelt tajutav ooteaeg tähendab samas ka pikemat lehe genereerimise aega, mille jooksul käitatakse skripte ja tehakse andmebaasides andmepäringuid. Google serveerib iga päev üle kolme miljardi otsinguvastuse ja suures plaanis tähendab kaks korda pikem lehtede genereerimise aeg väga suurt lisakulu serverite, andmesideühenduste ja energiakulu poolest.

 

Normaalne või kahtlane

Kodulehe lehitsemise käigus kogetavate emotsioonide spektris leidub veel üks, mida tasub kindlasti silmas pidada. See on alateadlik kahtlustunne. Ka kõige parema

ärikultuuriga keskkonnas tuleb ikka aeg-ajalt ette ettevõtteid, mis ei ole kõige paremini juhitud ja mille jätkusuutlikkus on küsimärgi all.

 

Lühiajalise perspektiiviga loodud, nõrga ärimudeliga või lausa kuritahtliku firma puhul on võimalik leida mitmeid märke, mis mõjuvad hoiatavana. Pankroti äärel vaakuv ettevõtte või lühiajalise kasumi nimel inimesi hullutav organisatsioon ei suuda tavapäraselt palgata professionaalset disainerit või sedavõrd asjatundlikku tehnilist meeskonda, kes suudaks kodulehe korralikult tööle seada.

 

Ühepäevaliblika elu on lühike

Pikaajalise perspektiiviga tegutseva, järjepidevalt turunduskommunikatsiooni panustava firma jaoks on korraliku kodulehe tellimine professionaalsest arendusbüroost täiesti loomulik. Kui kodulehe on loonud oma ala asjatundjad, siis on tõenäoline, et see töötab

ilma vigadeta ja korraliku kiire laadimisajaga.

 

Seevastu ilma pikema perspektiivita ühepäevaliblika tüüpi organisatsioonid valivad mõistagi pigem mõne sellise vabavaralise platvormi, mis on esmaselt odav installeerida ega mõtle pikemas perspektiivis tekkivate turvakaalutluste, hoolduskulude või ka kasutajate meeldiva kogemuse peale, sealhulgas seda, kas lehekülg on korralikult optimeeritud ja töötab kiiresti.

 

Disaini rolli vähenemine aja jooksul

Kümmekond aastat tagasi oli üheks kodulehe kvaliteedi kohta infot andvaks markeriks visuaaldisaini professionaalsus. Elukutselise disaineri poolt loodud kodulehe ja põlve otsas kokku klopsitud kodulehtede vahe oli siis tõeliselt üüratu - igaüks sai peale vaadates aru kui siis oli disaini arvelt kokku hoitud. Kodulehekülje disain on ka tänapäeval oluline, kuid mitmed tegurid on selle tähtsust tänapäeval, võrreldes kümne aasta taguse ajaga, mõnevõrra vähendanud.

 

Ühelt poolt on disainid muutunud minimalistlikumaks, taustad tagasihoidlikumaks ja ühevärvilisemaks. Teisalt on võimalik valida kodulehe jaoks üsna professionaalseid valmisdisaine, mille hinnad on üsna mõistlikud. Seega, ainut visuaalsete markerite järgi on tänapäeval juba üsna raske korralikul ja poolpidusel kodulehel vahet teha.

 

Kodulehe kiirus on tähtsam kui kunagi varem

Nii nagu varem kirjeldatud palavikuõhetus või katkumuhud ei ole ole kunagi iseseisvad sümptomid, vaid ainult sisemiste protsesside pinnapealne nähtav osa, ei ole ka kodulehe kiirus asi iseeneses. Aeglane kodulehekülg tähendab tänapäeval enamasti tüüpiliselt seda, et:

 • Kodulehekülg on odaval vabavaralisel platvormil
 • Selle on tööle seadistanud väheste kogemustega asjaarmastaja
 • Skriptid ja andmebaasistruktuurid on optimeerimata
 • Veeb on majutatud odavasse serverisse
 • Koduleheküg ei kannata koormust

Külastajad tajuvad tänapäeval väga tundlikult, alateadvuslikul tasandil juba paarisekundilise viivituse järgi kvaliteedivahet ja see mõjutab üüratul määral üldist usalduse määra. Mõistagi vaadatakse ka sisukust, struktuuri asjakohasust, kontaktandmete olemasolu, linkide töötamist ja visuaalset disaini ... kui sinnamaani jõutakse. Kindlasti tasub silmas pidada, et aeglase kodulehe puhul võidakse 5-6 sekundilise ooteaja järel klõpsata "tagasi" nuppu juba enne kui midagi neist ülalpool loetletud sisuelementidest üldse nähtavalegi on ilmunud.

 

Võrguühenduse osakaal ajakulus väheneb

Kahekümne aasta taguste telefonimodemite, dial-up ühenduste ajastul ei olnud kodulehed sugugi oluliselt mahukamad kui nüüd. Põhiosa lehtede aeglase laadimise ajast kulus andmete võrgu kaudu "tirimisele". Nüüd on olukord suuresti muutunud.

 

Mida kiirem on ühendus, seda väiksem on ühenduskiirusest tekkiv viivitus. Eesti siseselt jäävad 1Mb allalaadimisajad kiirusega 100 Mbit/s ühenduse puhul umbes 0,08 sekundi kanti (ehk 80 millisekundit). See on juba niivõrd väike ajavahemik, mis ei ole enam tajutav viivitusena, vaid on inimtaju järgi praktiliselt kohene.

 

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust

Kiirema ühendusega kasutajad on harjunud "kohese" lehtede kättesaadavusega ja nende näpp on varmam tagasi nuppu klõpsama.

 

Üks põnev uurimus ühenduse kiiruse mõjust näitab kui palju kannatamatuks muutuvad kiire internetiühendusega kasutajad mitmesekundilise viivituse puhul. Siin kõrval olev graafik on koostatud reaalsete testide najal. Kiire kaabelühendusega külastajate jaoks on juba 5-6 sekundit liiga pikk aeg ja umbes pooled klõpsavad siis juba "tagasi" nuppu. Kui sisu ei ole kümnendaks sekundiks veel nähtavale ilmunud, siis on kolm neljandikku, ehk 75% külastajatest selle ootamisest loobunud.

 

Aeglasema ühendusega seadmete kasutajate meel on pikem aga ka nende puhul ei tasu kannatust proovile panna, sest ka mobiilsete võrkude kiirused on 4G kasutuselvõtuga järjest tõusuteel.  Loe täpsemat katse kirjeldust Wikipedia artiklist, seal on ka põnevaid viiteid algallikatele.  

 

Hea koduleht on kiire

Kui internetiühenduse osa lehe laadimisajas on muutunud sedavõrd kiireks, siis muutuvad viivitused muudes kodulehe moodustamise etappides rohkem tajutavaks.

 

Hea sõnum on see, et kodulehe poolel on viivitused siiski välditavad. Tüüpiliselt on peamised probleemid aeglaste kodulehtede puhul kodulehe serveris skriptide poolt kodulehe moodustamisel, suur hulk ülemääraseid andmepäringuid andmebaasist, optimeerimata graafika ja ebaökonoomne lehe tehniline struktuur. Professionaalne veebifirma suudab lehed kiirelt tööle panna.

 

Loe näiteks lisaks "Lugu sellest kuidas me panime kliendi kodulehe 10 korda kiiremini tööle.", milles kirjeldasime reaalses elus juhtunud olukorda, kus kohmaka WordPressi asemel märksa kiirema FastLion'i kasutusele võtmine muutis lehe mitu korda kiiremaks.

 

Tahad otsingus ettepoole, tee leht kiiremaks

Kodulehe aeglusest tingitud kasutajate "tagasi" nupu klõpsamise kõrge määr ja lehe venimisest tekkiv usaldamatusetunne mõjutavad tulemuslikkust väga palju. Kuid see pole veel kõik. Aeglased lehed jäävad ka Google otsingutulemustes kehvematele positsioonidele. Sellel on omakorda kolm põhilist põhjust ja igaüks neist on piisavalt kaalukas, et kiirust otsingusüsteemis järjekorra määramisel aluseks võtta. Loetleme need siinkohal ka põgusalt, enne kui igat elementi lähemalt tutvustame:

 1. Kasutajate rahulolu - kiirem leht on kasutajasõbralikum
 2. Aeglased lehed taluvad enamasti väga halvasti koormust
 3. Google jaoks on mõistlik ressursikasutus äriliselt väga oluline

Neist esimest, kasutajatele positiivsema kogemuse pakkumine ja negatiivsete emotsioonide vältimisest oleme juba eespool põhjalikumalt juttu teinud. Mainime siinkohal lihtsalt juurde, et Google eesmärgiks on pakkuda kasutajatele korralikku otsinguteenust, mis viitab sisukatele kodulehtedele, seepärast ei ole vigastel, sisututel ja aeglastel lehtedel ei nüüd ega ka kunagi tulevikus otsingutes esimestele positsioonidele asja.

 

Optimeerimata lehtede koormustaluvus

Eespool oli põgusalt juttu sellest, et kodulehe pikk laadimisaeg ei ole asi iseeneses, vaid sisemiste protsesside välimine, nähtav sümptom. Kui kodulehel on kogu ööpäeva jooksul mõnisada külastust, siis ei pruugi aeglasema lehe puhul tekkida tõrkeid ka siis kui selle genereerimise aeg on 5-6 sekundi kandis. Hoopis teine situatsioon tekib siis kui lehele saabub lühikese aja jooksul korraga palju külastajaid. Kui optimeerimata skriptide poolt genereeritav koormus ületab serveri protsessori jõudluse piiri, siis tekivad ülekoormuse tingimustes häired ja kodulehed muutuvad kas osaliselt või täielikult kättesaamatuks.

 

Virtuaalserverite jõudluspiirangud

Tavapäraselt on virtuaalserverites koos palju kodulehekülgi. Selleks, et üks optimeerimata kodulehekülg ei tekitaks kogu serverile ülekoormust ja kogu serverit "kooma ei tõmbaks" on enamasti seadistatud igale kodulehele mõistlik ressursikasutuse piirang. Viimane on virtuaalserverites väljendatud kas paralleeltööühikutes või virtuaalprivaatserverites ka kasutada lubatud operatiivmälu piirmahuna.

 

Mis on paralleeltööühik

Tüüpilises virtuaalserveris on näiteks lubatud kasutada 20 paralleeltööühikut sekundis. See tähendab, et kui kodulehele serveerimisel töötab skript 1 sekundi, siis võib olla lehel samaaegselt 20 külastajat ja neile kõigile lehe genereerimise käigus jääb ressursikasutus veel lubatud piiridesse. Kui igakordseks kodulehe serveerimiseks kulub aga skriptidel tööaega rohkem, näiteks 5 sekundit, siis saab kodulehel olla paralleelselt ainult 4 külastajat.

 

Google teab, mida su leht suudab

Kujutle nüüd mis juhtuks korraga 4 külastajat teenindada suutva leheküljega, kui see saaks mõne tõeliselt populaarse otsingufraasiga Google otsingutes esikohale. Lehel tekib kohe ülekoormus, see muutuks kättesaamatuks ja ükski külastaja ei oleks sellega rahul. Isegi kui lehel on täiesti kvaliteetne ja asjakohane sisu, on sellest vähe kasu, kui kodulehekülg ei ole kättesaadav, sest on ülekoormuse tõttu "umbe jooksnud".

 

Google mõõdab nii indekseeritavate kodulehtede serveerimise kiirust kui kontrollib vähegi suurema otsingusagedusega fraaside puhul kindlasti ka üle, et kas suurema külastatavuse tingimustes koormuse tõustes jääb koduleht ikka kättesaadavaks.

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust

 

Sein on ees

Kui üritad sellist kodulehekülge, mis on mõnel vabavaralisel kohmakal platvormil, näiteks WordPressil, Joomlal või Drupalil, tavalisse virtuaalserverisse, siis on täiesti kindel, et Google leiab mingil hetkel selle koormustaluvuse nõrga olevat ega saa seepärast populaarsemate otsingufraasidega piisavalt kõrgel näidata. Kui märkad lehte kontrollides, et tipptundidel esineb lehe kuvamisel sagedasti tõrkeid, mida muidu, rahulikumatel aegadel ei esine, siis võib olla kiireks lahenduseks enda serveripidaja käest suuremat ressursikasutust võimaldava virtuaalserveripaketi tellimine. See ei tähenda aga muidugi, et siis ei ole vaja lehte optimeeridagi. 

 

Kuidas kodulehe kiirust mõõta

Tüüpilise firmalehe või ka kuni paari tuhande tootega veebipoe puhul piisab kui kontrollida üle, kas lehekülg laadib alla 1 sekundi või mitte. Selleks on kõige

käepärasem tööriist "Pingdom Tools" mille abil saab mõõta nii lehekülje laadimise aega kui ka kodulehe üksikute elementide (failide) arvu ja summaarset mahtu.

 

Failide laadimise järjekorrast ja ajakulust saab hea graafilise ülevaate nn. "failivoo" vaates (ingl. waterfall). Selles on näha, et tavaliselt laaditakse kõigepealt lehe html raamistik, siis css stiilifailid ja seejärel javaskriptid ning pildid. Kui failide laadimise voos on suuri ooteaegu või jõnkse, siis see näitab kohe ära, millised lehe osad on pudelikaelteks, mis laadimisaega kõige rohkem pidurdavad.


Kiiruse mõõtmisel on hea teada:

 • Aeglasem kui 6 sekundit on väga halb
 • Vahemikus 2-5 sekundit vajab optimeerimist
 • Laadimisaeg 1-2 sekundit on keskpärane
 • Vahemik 0,5-0,9 on juba keskmisest parem
 • Kiirus 0,5-0,2 sekundit on päris kiire
 • Vähem kui 0,2 sekundit on täielik tipptase

Tüüpilise WordPressile loodud lehe kiirus jääb enamasti 2-4 sekundi piirimaile ja on sellega enamasti keskmisest aeglasem. Modulaarse ülesehitusega kodulehe puhul

tuleneb aeglus struktuuri kohmakusest, ehk mida rohkem on mooduleid ja lisafunktsioone juurde lisatud, seda aeglasemaks leht muutub.

 

Meie firma pakub klientidele tavapäraselt 0,5-0,2 sekundilisse vahemikku jäävaid kodulehti, mis on keskmisest palju kiiremad. Oleme mahukamate lehtede tarbeks nõudlikumate tellijate eritellimusel loonud ka tippkiirustega lehti, nende puhul kasutame eranditult FastLion kodulehe raamistikku.

 

Google ei salli energiaraiskajaid

Kolmas põhjus, miks Google eelistab enda otsingusüsteemis kiiremaid lehti on ressursikasutuse optimeerimises. Üle maailma on miljardeid kodulehti, mille

indekseerimiseks tuleb otsingurobotitel teha päring, oodata ja siis lugeda saadud tulemused enda serverisse. Kui indekseeritavad kodulehed on aeglased, siis kulub Googlel nendelt vastuse saamiseks rohkem aega. Samuti kulub ebamõistlikult mahukamate lehekülgede puhul ebaökonoomselt rohkem salvestusmahtu.

 

Seega Google jaoks suurendavad aeglased ja optimeerimata lehed kulusid.

 

Selleks, et kodulehe tegijaid optimaalsema ressursikasutuse poole suunata, on Google veebilehekülgede optimeerimist puudutavas juhendmaterjalis üsna selgelt väljendanud, et kodulehe kiirus on üheks oluliseks otsinguindekseeringute algorütmi elemendiks. 

 

Kontrolli üle, mida Google sinu lehest arvab

Seega, Google jaoks ei ole mängus mitte ainult kasutajatest hoolimine, kõikehõlmav loodusarmastus, vaid lisaks ka kuludebaasi mõistlikes piires hoidmine ja huvi kasumit teenida. Selleks, et kõigil oleks võimalik alati üle kontrollida, kas tema kodulehekülg on hästi optimeeritud, on Google loonud käepärase tööriista "PageSpeed Insights", mida saab kasutada siin.

 

Kokkuvõtteks - kiirus on olulisem kui arvad
Kodulehe kiirus on oluline seepärast, et külastajad eelistavad veebilehti, mille laadimist ei pea pikalt ootama. Aeglased lehed panevad nii kannatuse proovile kui mõjuvad ka kahtlastena. Kui sinu konkurendi kodulehekülg sama sisukas, kuid oluliselt kiirem kui sinu oma, siis külastatakse seda rohkem ja sisu mõjub usaldusväärsemana.

 

Saime teada veel ka seda, et Google annab kiirematele lehtedele paremad indekseeringud, sest need on võimelised välja kannatama nii rohkem koormust kui aitavad Googlel endal indekseerimiseks kuluvat serveriressurssi kokku hoida.

 

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust

 

Edasi, järgmiseks

Kui sul on kodulehekülg, mis on tehtud juba mõni aeg tagasi ja selle kiirus on Pingdom Tools'iga mõõtes suhteliselt kehvapoolne, siis loe kindlasti lisaks lugu "Kuidas me tegime kodulehe kümme korda kiiremaks" milles kirjeldame kuidas sama sisu vanalt WordPressi leheküljelt uuele FastLioni platvormile üle tõstes muutus leht palju kvaliteetsemaks ja kiiremaks.

 

Kui vajad korralikku veebilehte, mis peaks külastuskoormusele hästi vastu ja oleks konkurentide lehtedest kiirem, siis soovitame lugeda ka ülevaadet "5 eelist, miks FastLion teeb su kodulehe konkurentide omast paremaks".

 

Kui soovid enda ettevõttele korraliku kvaliteediga kodulehte, siis vaata üle, kas meie kodulehtede hinnad jäävad kavandatud eelarve piiridesse ja saada enda lähteülesande algandmed päringuvormi kaudu. 

Veebirakendused2
Meie poolt loodud kodulehed on mugavad toimetada ja saavad Google käest hea kvaliteediskoori. Hea nähtavus otsingutes aitab sul edustada enda organisatsiooni tulemuslikumalt ja mõistlike püsikuludega.

Lihtsast keerukamateni
Lisaks lihtsatele lehtedele oleme loonud  tootekataloogide ja tellimissüsteemidega e-poode ning ka keerukama andmestikuga kalkulaatoreid, mis teevad dünaamiliste arvutuste tulemused veebis nähtavaks.

Saada meile päring
Veebi tellimise esimeseks sammuks on päringuvormi täitmine, milles saad enda soovitud fookust lühidalt kirjeldada. Selle põhjal küsime täpsustavaid küsimusi ja teeme sulle detailse hinnapakkumise.

Kontaktandmed
Firma nimi: Aara disainibüroo OÜ,
registreerimisnumber. 11477099
IBAN: EE967700771001668194
Klienditoe tööaeg E-R kella 09.00-17.00
Saada enda küsimus:

Veebilehe disain ja CMS

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab

Vaatleme selles artiklis lähemalt, kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastajate tegevust ja miks kiiremad veebilehed toimivad aeglastest oluliselt paremini Lõputu õudus või õudne lõpp Määramatus, ennustamatu tegevusetus ja kontrollimatusest tekkiv abitus tekitab negatiivseid emotsioone alates leigest tülpimusest kuni vihani Kujutle ootamist poejärjekorras, arsti ukse taga või lennujaamas. Kellelegi ei meeldi raisatud aeg ja teadmatus, millal järjekord edasi nihkub. Kodulehe laadimist oodates tajuvad külastajad samu tundeid.

Kuidas kodulehe kiirus mõjutab külastatavust

Vaatame selles loos põhjalikumalt miks kodulehe kiirus on oluline Googles paremate indekseeringute ja suurema külastatavuse saavutamiseks. Kiirem on ka usaldusväärsem, sest aeglased lehed tekitavad külastajates mitmesuguseid negatiivseid assotsiatsioone. Kodulehe laadimiskiirus on oluline nii hea kasutajakogemuse loomiseks kui ka veebilehe kiireks tööks suure külastuskoormuse tingimustes. Oluline on tähele panna, et kiired kodulehed saavutavad ka Google otsingus paremad positsioonid, sest kodulehe kiirus on oluline otsingualgorütmi element. Teisisõnu, kodulehtede kiirusest sõltub see, kui palju seda külastatakse.
www.aara.ee © 2024 Aara disainibüroo OÜ » Sisu ja vormi sünergia