Mobiiliveebi tegemine nutiseadmetele Kodulehe kaasajastamine ja disainimine nutiseadmete jaoks muudab sisu märksa mugavamalt loetavaks. Vaatleme miks on ekraanidele kohanduva disaini (ingl. responsive design) kasutamine oluline ja millised on võimalused kodulehe ümberkujundamiseks kasutajate jaoks, kes sirvivad veebi nutiseadmetega, nii mobiiltelefonide kui ka tahvelarvutitega. Vaata lähemalt edasi siin Mobiiliveebi tegemine nutiseadmetele Mobiilidele kohanduv koduleht, ehk nutiveeb pakub mugavamat kasutust väiksematel mobiiltelefonide ekraanidel ja tahvelarvutites. Mobiilsetele seadmetele, mõeldud veebi, mida pole kunagi nimetatud tahvelveebiks, kuid mõnikord ka nutiveebi tegemine, on seadme- ja ekraanitundlik.

Hästi toimivad

veebilehed ja andmerakendused

Mobiiliveebi tegemine nutiseadmetele

Kodulehe kaasajastamine ja disainimine nutiseadmete jaoks muudab sisu märksa mugavamalt loetavaks. Vaatleme miks on ekraanidele kohanduva disaini (ingl. responsive design) kasutamine oluline ja millised on võimalused kodulehe ümberkujundamiseks kasutajate jaoks, kes sirvivad veebi nutiseadmetega, nii mobiiltelefonide kui ka tahvelarvutitega.

Mobiiliveebi tegemine nutiseadmetele
Kodulehe vaadatavus väiksematel ekraanidel

Kui viis-kuus aastat tagasi olid veebikasutajate ekraanid suhteliselt aimatavas vahemikus ja valdava osa moodustasid laua- ja sülearvutid, siis viimaste aastate jooksul on pilt hüppelisel määral kirjumaks muutunud. 

 

Mobiilsete seadmete kasutajaid, olgu need siis nutitelefonid või tahvlid, on viimastel aastatel olulisel määral juurde lisandunud.

 

Mobiilsete seadmete suurem kasutus tõstatab uusi küsimusi:

  1. Millised on peamised trendid ekraanide kasutuses
  2. Kuidas mobiilsed nutiseadmed täpsemalt jagunevad
  3. Miks kasutatakse nädalavahetuseti rohkem tahvelarvuteid
  4. Milline mõju on ettevõtte tegevusalal ja kasutussituatsioonil
  5. Millised on praktikad mobiilsetele seadmetele disainimisel
  6. Kas teha eraldi mobiiliveeb (nutiveeb) või integreeritud kodulehekülg

Algelised kodulehekülgede lehitsemist võimaldavad ekraanid olid imepisikesed ega lubanud enamasti graafika ja piltide kuvamist. Järk-järgult on mobiilid järjest

jõudsamaks muutunud, mobiilivõrgud kiiremaks ja ekraanide mõõtmedki veebilehtede vaatamiseks kohasemaks arenenud.

 

Kodulehekülgede kujundamine mobiilsete seadmete jaoks peab kindlasti arvestama viimaseid mobiilimaailma arenguid ja ideaaljuhul ehk vaatama pisut ka tulevikku, siis ei ole vaja kodulehekülje kujundust iga poole aasta järel kapitaalselt ümber disainida vaid kodulehekülje laotus kohandub paindlikult ka mobiiltelefonidele ja tahvelarvutitele.  

 

Mobiilseadmete trendid eile, täna ja homme

Enamike nutitelefonide ekraanid ei ole läptoppide ega lauarvutite resolutsioonidega siiski siiani päriselt võrreldavad. Mõnel mobiiltelefonil on küll juba Full HD täismõõtmetes resolutsioon, kuid nendegi puhul tasub silmas pidada, et pikselid on surutud märksa väiksemale ekraanipinnale ja üldpilt on isegi kõrgemate ekraaniresolutsioonide puhul detailivaene. Põhimõtteliselt olemuselt ei ole võimalik mobiiltelefonide ekraane enam väga palju suuremaks muuta, sest siis ei oleks neid võimalik enam taskusse mahutada.

 

Reeglina on odavamate nutitelefonide ekraanid väiksemad ja kehvema resolutsiooniga. Täisresolutsiooniga Full HD ekraanid on küll juba mingil määral kasutusse tulnud, kuid kuna valmistamine on kulukam ning keerukam, on need müügil ka märksa kallima hinnaga. Uuringute põhjal saab väita, et kõige suurema osakaalu uuemate ja kallimate mobiiltelefoni mudelite ostjatest moodustavad keskealised mehed, nemad on ka varmavalt valmis taluma suure telefoni kaasaskandmisega kaasnevaid ebamugavusi.

 

Tahvelarvuti, imelaps telefoni ja arvuti vahepeal
Viimaste aastate suurimad üllatajad on tahvelarvutid, nende sedavõrd suurt võidukäiku ei oleks suutnud ennustada isegi suuremad tehnikavisionäärid. Hiljutised statistikanumbrid näitavad, et tahvelarvutite müük on isegi kohati sülearvutite omast mööda minemas, loe näiteks esmakordsest tahvelarvutite suuremast müügist või teistkordsest sülearvutite edestamise müüginumbrite ülevaatest. Tahvelarvutite müügiedu üheks saladuseks on ilmselt senistest lahendustest parem tasakaal mobiilsuse ja ekraani mõõtmete vahel. Nutitelefonid on küll mobiilsed, kuid nende ekraanid on kribud. Sülearvutid on küll oluliselt suurema ekraaniga kuid nende kaal teeb kaasaskandmise raskeks ning internetti ühendumine ei ole enamikel mudelitel piisavalt hästi integreeritud.

 

Skeptikud ei uskunud tahvelarvutite edusse ilmselt just seepärst, et tõsist tööd on nendega raske teha. Reaalsuseks on kujunenud hoopis, et tahvelarvutid ei asendagi laua- või sülearvuteid, vaid täiendavad neid situatsioonides, kus pigem loetakse, sirvitakse või vaadatakse meelelahutuslikke lehti. Need on paljuski olukorrad, kus lauda ei ole käepärast (näiteks autos, rongis või bussis) või istutakse vaba-aja meeleolus diivanil või tugitoolis mugavalt seljatoele nõjatununa. Sellises kehaasendis on tahvelarvutit kahtlemata mugavam käes hoida kui märksa raskemat ja kohmakamat läptoppi. Samuti on tahvelarvuti ka õhtuti voodis une-eelseks lugemiseks muudest seadmetest parem ja käepärasem.

 

Ühe fundamentaalse erinevusena on võimalik tahvelarvutit lihtsamini pöörata vertikaalformaati ja lugeda pikemaid tekste traditsioonilistele paberraamatutele sarnasemas formaadis. Pole sugugi võimatu, et just vertikaalformaadis ekraani poolt pakutav lugemismugavus on tahvelarvutite suurele menule paljuski kaasa aidanud. Kui erinevuste väljatoomiseks juba läks, siis tasub mainimist, et sülearvuti teiseks nimeks on tögamisi olnud "sülesoojendaja" (ingl. lap warmer), tahvelarvutid ei ole enamasti sedavõrd võimsad ja kuumenevad olulisel määral vähem.

 

Huvitavaks kultuurilooliseks faktiks on, et mobiilsete seadmete osakaal on üsna erinev globaalselt, näiteks Aasia riikides ületab mobiilsete seadmete kasutus lauaarvuteid mitmekordselt. Erinevuse sügavamateks põhjusteks on pakutud suurt ruumipuudust - sest eraldi kirjutuslaua jaoks pole enamikes sealsetes kodudes ruumi. Samuti on mobiilsed seadmed väga praktilised siis kui igapäevaselt liigutakse rohkem ja pikemaid vahemaid ühistranspordiga sõites. Üheks teguriks on ka, et mobiilsete nutiseadmete madalam hinnatase teeb need suuremale hulgale kasutajatest taskukohaseks.

 

Osakaal on suurem nädalavahetustel

Analüüsides kodulehekülgede külastusstatistikat, tuleb välja, et mobiilsete seadmetega sirvitakse kodulehekülgi rohkem õhtuti, nädalavahetuseti ja suvepuhkustehooajal. Kui mõelda eelmistes lõikudes kirjeldatud kasutussituatsioonide ajale,  siis tuleb tõepoolest välja, et tööajal tehakse korralike arvutite taga tööd, mobiilsed seadmed on rohkem kasutusel puhkehetkedel. Vaba aja ja tööaja erinevus tõestab kindlasti ka väidet, et mobiilsed seadmed mitte ei asenda lauaarvuteid, vaid on neid pigem täiendamas.

 

Kindlasti tasub külastusstatistikate eeskujuks toomisel olla allikakriitiline, sest numbrid varieeruvad erinevatel lehtedel üsna oluliselt. Üheks oluliseks mõjutajaks on mobiilisõbralikkus ehk see, kas kodulehekülg on juba kujundatud mobiiltelefonide ja tahvelarvutite ekraanidele või mitte. Nende lehtede puhul, millel on vanamoeline, fikseeritud laotusjoonist kasutav kujundus, on märgata oluliselt väiksemat korduvkülastuste hulka mobiiltelefonidest ja tahvelarvutitest. See on ka arusaadav, et kui kodulehekülje vaatamine on ebamugav, siis ei tulda sellele eriti meelsasti tagasi.

 

Mobiilisõbralik kujundus (responsive design) edendab külastatavust

Nende kodulehekülgede külastatavus, mille me oleme seadmetundlikule disainile (ingl. responsive web design) ümber teinud, on peale uue lehe avamist kasvanud hüppeliselt. Statistilisi andmeid on veel kogunenud vähe, kui meil on hüpotees, et Google näitab mobiilseadmetega külastajatele eespool neid otsinguvasteid, mis on konkreetse seadme jaoks mugavamaks kujundatud ja mis on mobiilikülastajate jaoks ergonoomilisemad. 

 

Teine oluline mobiilikülastuste mõjutaja on täiesti kindlasti ettevõtte tegevusala, see on ka sedavõrd oluline teema, et käsitleme firmade tegevusala mõju mobiilsete külastajate määrale siinkohal pisut lähemalt. 

 

Kellel on mobiiliveebi rohkem vaja

Lähtuvalt vabal ajal suuremast mobiilsete seadmete kasutuse osakaalust, on mobiiliveebi loomine kindlasti suurema tähtsusega just puhkusekorralduse, meelelahutuse ja jaetarbijatele suunatud teenuste valdkondades. Ilmselgelt otsitakse transpordi, toitlustuse, majutuse, muuseumide ja teiste reisimisega seotud teenuste infot mobiiliseadmete kaudu veel topelt rohkem, sest puhkusereisile võetakse palju suurema tõenäosusega kaasa vaid mobiiltelefon ja tahvelarvuti.

 

Kujutlege samas piirkonnas ja valdkonnas tegutsevat ettevõtet, millest ühel on mugavalt väiksema ekraaniga navigeeritav ja loetav mobiiliveeb, kuid teisel on vaid suurtele ekraanidele tehtud kodulehekülg, mis on nutitelefoniga vaadates rohmakas ning nõuab pidevat horisontaalsuunas kerimist, suurendamist ja vähendamist. Kumba lehekülge vaatab mobiilne kasutaja põhjalikumalt? Kumb neist pakub meeldivamat vaatamiselamust ning meelitab kasutajat pikemalt ja põhjalikumalt lehte uurima? Tegelikult viitab mobiiliveebi olemasolu või puudumine mitmetele ettevõtete põhiväärtusteni ulatuvatele kvalitatiivsetele omadustele. Korralikku mobiiliveebiga ettevõte paistab tänasel päeval kindlasti teiste seast silma innovatiivsema ja uuendusmeelsemana.

 

Kas teha mobiiliveeb eraldi või lõimida koduleheküljega?

Eelnevates lõikudes võisid juba lugeda kuidas mobiilide ekraanid olid veel viimase ajani suhteliselt kribud. Lisaks oli ka mobiilne internetiühendus suhteliselt aeglane ning veniv. Kuni viimase ajani kasutati praktikat, et väiksemaresolutsiooniline mobiiliveeb oli paigutatud eraldi aadressile, näiteks www.m.domeen.ee ja sellel serveeriti põhilehest eraldiseisvat, enamasti vähendatud mahus sisu. Omas ajas ja situatsioonis võis selline lähenemine olla isegi õigustatud. Nüüdseks oleme jõudnud uude ajajärku, mil piiri mobiilsete seadmete ja korralike arvutite vahel on üha raskem tõmmata. Piiravaks teguriks on jäänud ekraani mõõtmed, muud jõudlust pärssivad tegurid, näiteks protsessori võimsus või internetiühenduse kiirus on piisavalt hästi arenenud ega ole enam olulisteks takistusteks.

 

Üks suremaid probleeme, mida mobiiliveebide põhilehest eraldi arendamine endaga kaasa tõi, oli halduse keerukus. Kui ühe lehe asemel hallata kahte, siis kulub uue materjali ülespanekuks topelt aega, alati võib üles kerkida oht, et ühes jäävad uuendused tegemata. Samuti eeldati mobiiliveebide sisu puhul liiga varmalt, et mobiilsed kasutajad ei soovi asjade kohta põhjalikumalt lugeda ega kõiki detaile teada. Kahe eraldi veebilahenduse tegemine tõi tihti olukordi, mil kumbki neist ei olnud terviklik ning külastajad said neist vaid ühte külastades fragmentaarse ning pooliku pildi.

 

Uued disainivõtted, uued võimalused

Õnneks on veebitehnoloogia ajaga kaasas käinud ning on võimalik luua integreeritud kodulehe lahendusi, millel on mobiiliveeb põhilehega üheskoos, kuid lihtsalt sisu ja navigatsioonilahenduse formaat kohandub vastavalt seadmele ning optimeerub automaatselt ekraani mõõtmetele vastavaks. Kui varem tehti iga mobiiliekraani, näiteks 320 pikselit, 360 pikselit ja 480 pikseli laiuste laotuste jaoks eraldi disainid, siis nüüdseks on erinevate seadmete hulk kasvanud hüppeliselt ja seepärast ei ole selline üksikutele mõõtudele disainimine enam töö mahukuse tõttu mõistlik. Seevastu on nüüd uuemaid tehnoloogiaid kasutades võimalus kohandada kodulehe kujundust märksa paindlikumalt ning pakkuda ka kõigile vahepealseid mõõtmeid kasutavatele seadmetele optimaalset lehe laotusvaadet.

 

Tulemuseks on positiivne vaatajakogemus, mille puhul ei ole vaja enam kunagi kodulehekülgi horisontaalsuunas kerida ega pidevalt suurendada ja vähendada. Integreeritud mobiiliveeb võimaldab kodulehekülge vaadata nii suure ekraaniga lauaarvutitega, vahepealsete laptoppide ja tahvelarvutite mõõtmetega kui ka kõige väiksemate mobiiltelefonidega. Tänasel päeval, kui paljud enam kui 4-5 aastat tagasi tehtud kodulehed näevad vananenud välja ja uuemadki ei hiilga kasutusmugavusega nutiseadmetes, paistab uus kaasaegne kodulehekülg teiste seast kindlasti positiivselt silma, pakkudes nii head kasutusmugavust kui esitleb ettevõtet innovatiivsema ja uuendustele altimana.

 

Kuidas tellida mobiilisõbralikku kodulehte

Aara disainibüroo põhitegevuseks on lihtsalt ja mugavalt hallatavate kodulehekülgede loomine, mis on hästi vaadatavad nii mobiiltelefonides, tahvelarvutites kui ka suurematel ekraanidel. Võimalik on tellida nii originaaldisainiga kodulehekülgi kui ka eriarendusi. Kui vajad uut kodulehekülge või olemasoleva kodulehe kaasajastamist - näiteks mobiilisõbralikuks muutmist ning uuemaid sisuhalduse võimalusi, siis vaata lähemalt kaasaegsete, mobiilisõbralike veebilehtede hinnakirja või alusta kohe kodulehe valmistamise päringuvormi täitmisega.

 

Arvatavasti ainukesena Eestis pakume võimalust tellida kodulehekülg etappide kaupa, alustades lihtsamast lahendusest, mis on hästi mugavalt hallatav. Hiljem on võimalus juurde lisada lehekülge mugavamaks ja mobiilisõbralikumaks muutvaid funktsioone ning professionaalseks internetiturunduseks mõeldud navigatsioonilahendusi. Vaata lähemalt edasi siin.

Veebirakendused2
Meie poolt loodud kodulehed on mugavad toimetada ja saavad Google käest hea kvaliteediskoori. Hea nähtavus otsingutes aitab sul edustada enda organisatsiooni tulemuslikumalt ja mõistlike püsikuludega.

Lihtsast keerukamateni
Lisaks lihtsatele lehtedele oleme loonud  tootekataloogide ja tellimissüsteemidega e-poode ning ka keerukama andmestikuga kalkulaatoreid, mis teevad dünaamiliste arvutuste tulemused veebis nähtavaks.

Saada meile päring
Veebi tellimise esimeseks sammuks on päringuvormi täitmine, milles saad enda soovitud fookust lühidalt kirjeldada. Selle põhjal küsime täpsustavaid küsimusi ja teeme sulle detailse hinnapakkumise.

Kontaktandmed
Firma nimi: Aara disainibüroo OÜ,
registreerimisnumber. 11477099
IBAN: EE967700771001668194
Klienditoe tööaeg E-R kella 09.00-17.00
Saada enda küsimus:

Veebilehe disain ja CMS

Mobiiliveebi tegemine nutiseadmetele

Kodulehe vaadatavus väiksematel ekraanidel Kui viis-kuus aastat tagasi olid veebikasutajate ekraanid suhteliselt aimatavas vahemikus ja valdava osa moodustasid laua- ja sülearvutid, siis viimaste aastate jooksul on pilt hüppelisel määral kirjumaks muutunud Mobiilsete seadmete kasutajaid, olgu need siis nutitelefonid või tahvlid, on viimastel aastatel olulisel määral juurde lisandunud Kodulehe kaasajastamine ja disainimine nutiseadmete jaoks muudab sisu märksa mugavamalt loetavaks. Vaatleme miks on ekraanidele kohanduva disaini (ingl. responsive design) kasutamine oluline ja millised on võimalused kodulehe ümberkujundamiseks kasutajate jaoks, kes sirvivad veebi nutiseadmetega, nii mobiiltelefonide kui ka tahvelarvutitega.

Mobiiliveebi tegemine nutiseadmetele

Mobiilidele kohanduv koduleht, ehk nutiveeb pakub mugavamat kasutust väiksematel mobiiltelefonide ekraanidel ja tahvelarvutites. Mobiilsetele seadmetele, mõeldud veebi, mida pole kunagi nimetatud tahvelveebiks, kuid mõnikord ka nutiveebi tegemine, on seadme- ja ekraanitundlik.
www.aara.ee © 2024 Aara disainibüroo OÜ » Sisu ja vormi sünergia