Metakirjed on eelkõige olulised otsingumootorite jaoks, kuid osadel juhtudel on need nähtavad ka lugejatele. Metakirjetest kõige tähtsamad on tiitlikirje (ingl. title tag) ja metakirjeldus (ingl. description). Turvaline koduleht, e-mailide kaitse E-mailiaadresside avaldamine kaitstult ja turvalisel moel aitab vältida spämmilistidesse sattumist ja vähendab soovimatute sõnumite tulva Metakirjete kirjutamine
Meie suurimaid veebiprojektide tellijaid
Metakirjete kirjutamine » Disain aara.ee

Metakirjete kirjutamine

Metakirjed on eelkõige olulised otsingumootorite jaoks, kuid osadel juhtudel on need nähtavad ka lugejatele. Metakirjetest kõige tähtsamad on tiitlikirje (ingl. title tag) ja metakirjeldus (ingl. description).

Kui Aara disainibüroo sisuhaldussüsteemi kaudu loodud lehekülgedel ei ole eraldi metakirjete lahtreid täidetud, siis veebilehel ei jää vastavad kohad tühjaks, vaid nende sisu võetakse automaatselt olemasolevatest tekstidest - tiitlikirjeks  läheb lehekülje pealkiri ja kirjelduseks sissejuhatuse tekst. Seega, kui lehekülje pealkiri ja sissejuhatus esindavad täpselt lehekülje sisu ja sisaldavad juba olulisi märksõnu, siis puudub tungiv vajadus metakirjete eraldi kirjutamiseks.

Lehekülje tiitlikirje on nähtav nii brauseri ülemises ääres (tavaliselt valge kirjaga sinisel taustal), brauseri järjehoidjasse salvestamisel, ingl. Favorites (Internet Explorer) või Bookmarks (Mozilla Firefox) ja otsingumootorite otsingutulemuste kõige esimesel real kõige suurema kirjaga (googles siniselt ja allajoonitult). Metakirjelduse väli ei oma enamasti olulist kaalu otsingumootorite poolt kuvatavate tulemuste järjestamisel, kuid kirjeldust  võidakse osadel juhtudel kasutada kasutajatele nähtava kolmerealise tutvustava tekstina.

Hea tiitlikirje (ja pealkirjade puhul üleüldiselt) kirjutamisel on kindlasti üsna oluline eesmärgipärasus. Tavaliseimateks taotlusteks on brändi kinnistamine ja otsingufraaside kasutamise abil heade otsingutulemuste saavutamine.

Metakirjete kirjutamine


Parem leitavus oluliste otsingufraasidega

Vaatleme kahte näidet, mis paistavad juurdelisatud illustratsioonil. Esimesel juhul on tiitlikirje alguses rõhutatud tõenäoliselt selle valdkonna kõige otsituimat märksõna ja lisatud lõppu vähemesinevaid teemakohaseid märksõnu. Kõige suurema konkurentsitasemega märksõnade puhul on alati praktiline paigutada need tiitlikirje algusesse, sest nii on võimalus saavutada just nende sõnadega paremaid indekseeringuid. Haruldasemate (ja otsingutes vähem kasutatavate) fraaside puhul ei ole paigutus enam niivõrd oluline (sest kui nende puhul ei ole konkurents suur), siis piisab lihtsalt nende olemasolust kas tiitlikirjes või muudes lehekülje tekstides. Selle näite puhul võiks valem olla selline "Olulisemad fraasid eespool, vähemolulised teises pooles igaks juhuks lisaks."

Bränditeadlikkuse tõstmine
Teisel juhul on ettevõte olulisemaks pidanud bränditeadlikkuse tõstmist ja paigutanud firma nime tiitlikirjes esikohale. Kui ettevõtte brändi tutvustamine ja kinnistamine on oluliseimal kohal, siis on selline paigutus kahtlemata praktiline. Firma nimi on nii otsingutulemuses, brauseri ülemisel sinisel ribal kui ka järjehoidjatesse salvestamise puhul alati nähtaval ja sööbib paremini inimeste mällu. Samas on täiesti reaalseks ohuks, et selline tiitlikirje ei saavuta otsingutulemustes sama häid tulemusi, sest oluline otsingufraas on paigutuselt tagapool. Kriitika poolelt võiks veel esile tuua, et kui ühe firma koduleheküljelt on järjehoidjasse salvestatud mitu lehte, siis ühesuguste tiitlikirjete alguste puhul on nende vahel raske vahet teha, sest järjehoidjas paistavad ainult tiitlikirje esimesed paarkümmend tähemärki.

Asukoht võib olla oluline
Kui tegemist ei ole just ainult internetis tegutseva firmaga, siis paljude teenuste ja kaupade puhul on teenuse sisu kõrval oluline ka asukoht. Seega võib olla klientidele enda asukohast teada andmine üsna hea mõte ja miks mitte sõnastada kahe näite ainestel selline tiitlikirje: "Kingade parandus, taldade tikutamine ja nööri pigitamine Kuressaares." Selline sõnastus säästab ühelt poolt paljude kasutajate jaoks kontaktileheküljele mineku vaeva, et nentida: "Võrumaalt on vist pisut kaugevõitu Kuressaarde kingi parandusse viia." Teisalt tõstab asukoha lisamine teistest samal alal tegutsejatest kindlasti ettepoole kui kasutajad otsivad fraasiga "Kingade parandus Kuressaares".

Konkreetsus mõjub vahedamalt
Teises näites on tiitlikirje teine pool sõnastatud üsna umbmääraselt. "Ja muud teenused" ei pruugi olla just parim valik, sest teenusepakkujate ring on niivõrd lai,

et kui kasutajad soovivad otsingumootorist leida konkreetset teenust pakkuvat firmat, siis otsivadki nad konkreetse teenuse nimetusega. Mida enam edenevad kasutajate otsingumootorite kasutamise harjumused ja suuremaks paisub samal tegevusalal tegutsevate firmade esindatus veebis, seda spetsiifilisemaks muutub kasutajate fraasikasutus otsingutes. Just seepärast on mõistlik kirjutada tiitlikirjesse konkreetseid pakutavaid teenuseid või kaupu iseloomustavad fraasid.

Erinevate elementide eraldamine
Kui tiitlikirje konstrueerimisel kasutatakse mitmeid erinevaid komponente, mida ei ole enamasti praktiline keeleliselt omavahel siduda, siis tõuseb vajadus erinevate tiitlikirje osade eraldamiseks. Kui ainult üksteist täendavaid märksõnu sisaldavate otsingufraaside puhul on enamasti sobiv kasutada koma, siis firma nime või brändi eraldamiseks võib täiesti vabalt kasutada ka püstkriipsu |, sidekriipsu - või parempoolset nurksulgu > näiteks:
"Remondiproff > Kingade parandus > Kuressaares"
"Remondiproff - Kingade parandus - Kuressaares"
"Remondiproff | Kingade parandus | Kuressaares"

Kompromiss erinevate eesmärkide vahel

Nii nagu ei ole võimalik ratsutada korraga kahel hobusel, ei ole võimalik paigutada samaaegselt esimeseks nii firma nime kui kõige olulisemat otsingufraasi.

 

Samas ei ole midagi katki kui erinevaid võtteid kasutatakse segatult erinevatel lehekülgedel. Enamlevinuim praktika on firma nime rõhutamine esilehel, firma üldinfo- ja kontaktilehel.

 

Teisalt on sügavuti tooteid või teenuseid tutvustavatel lehekülgedel üsna praktiline kasutada rõhutatult just kõige olulisemaid otsingufraase ja tõsta need leheküljed otsingumootorite indekseeringutes relevantsete fraasidega võimalikult parematele kohtadele.

Loe lisaks neid artikleid
Mis on sulle kõige tähtsam?
Parem hallatavus, et saaksid kodulehte mugavamalt toimetada .. lähemalt
Hea optimeeritus, mis toob suurepärased tulemused otsingutes tippu .. loe veel
Koormustaluvus kiireks ja tõrgeteta tööks ka suurema külastatavusega .. edasi
Terviklik koduleht - projekteerimisest teostuseni, garantii- ja kasutajatu .. loe
Kaasaegne disain, mida saab vaadata ka nutiseadmete ekraanidel .. vaata edasi
Vajad korralikku kodulehte?
Saada lähteülesanne ja teeme.

KOGEMUSED
Aara disainibürool on veebirakenduste loomise valdkonnas 16 aasta pikkune kogemus. Teeme nii originaalkujundusi kui ka rakenduste programmeerimist.

KODULEHED
Pakume kaasaegse kujundusega kodulehekülgi, mis töötavad hästi nii tavalistes arvutites kui ka mobiilides. Uue kodulehe valmistamine.

TELLIMINE
Sirvi hinnakirja ja tutvu võimalustega
Mõjusalt hea kodulehe valmistamine
Hinnapäringut saad saata siin
Kodulehe valmistamine e-turunduseks.

KONTAKTID
www.aara.ee © Copyright 2011-2020
Aara disainibüroo OÜ, Saada päring
Helista telefonil (+372) 52 71 182,
Tööaeg on E-R 09.00-17.00

Kaasaegsete kodulehtede valmistamine ja kodulehe optimeerimine.
Metakirjete kirjutamine

Metakirjete kirjutamine

Kui Aara disainibüroo sisuhaldussüsteemi kaudu loodud lehekülgedel ei ole eraldi metakirjete lahtreid täidetud, siis veebilehel ei jää vastavad kohad tühjaks, vaid nende sisu võetakse automaatselt olemasolevatest tekstidest - tiitlikirjeks läheb lehekülje pealkiri ja kirjelduseks sissejuhatuse tekst Seega, kui lehekülje pealkiri ja sissejuhatus esindavad täpselt lehekülje sisu ja sisaldavad juba olulisi märksõnu, siis puudub tungiv vajadus metakirjete eraldi kirjutamiseks Metakirjed on eelkõige olulised otsingumootorite jaoks, kuid osadel juhtudel on need nähtavad ka lugejatele. Metakirjetest kõige tähtsamad on tiitlikirje (ingl. title tag) ja metakirjeldus (ingl. description).

Metakirjete kirjutamine

Tel 527 1182
Nimi:*
E-post:*
Sõnum:*