Kodulehe valmistamine kvaliteetsel moel Loe lähemalt, kuidas korraliku kodulehe valmistamine toob sulle rohkem külastajaid, uusi kliente ja teeb turunduse tulemuslikumaks. Värskema disainiga veebileht tõstab ka külastatavust nutiseadmete kaudu, sest seadmetundliku laotusega lehti on palju mugavam lugeda - kodukas on sinu digitaalseks visiitkaardiks internetis. Klõpsa kodulehe valmistamise päringuvormi lehele Kodulehe valmistamine kvaliteetsel moel Hästi hallatava, mõjusalt töötava veebi loomine annab sulle eelised enda konkurentide ees. Soodsad, kuid samas hästi otsingumootoritele ja nutiseadmetele optimeeritud ning otsingutes indekseeritud. Meie poolt loodud lehtede disain, logo ja muu firmagraafika on mõjus ja professionaalselt kujundatud.

Hästi toimivad

veebilehed ja andmerakendused

Mõjusa kodulehe valmistamine

Kui sind huvitab korraliku veebilehe valmistamine, mis oleks mugavalt hallatav, otsingutes hästi leitav ja tooks uusi kliente, siis saame sind hästi aidata. Kirjeldamegi järgnevalt täpsemalt kuidas me sulle sellise mõjusa kodulehe loome.

Kodulehe valmistamine kvaliteetsel moel

Küllap aimad, et korraliku tänapäevase kodulehe valmistamine toob nii sisukaid kontakte ja selgelt sõnastatud päringuid kui teeb turundustöö mõõdetaval moel tulemuslikumaks. Tänapäeval ei ole enam küsimus selles, kas sul on veebileht olemas või mitte, vaid millise kasuteguriga see töötab.

 

Kaasaegselt mõjusa kodulehe loomine kätkeb tohutut potentsiaali. Tulemustele orienteeritud arendusjuht peaks küsima ettevõtte üldisi eesmärke silmas pidades 5 sisulist, otseselt turunduse efektiivsusega seotud küsimust:  

  1. Kas veebilehe sisu haldus on piisavalt paindlik ja käepärane?  
  2. Milline on optimaalne kodulehekülje navigatsioonilinkide struktuur?  
  3. Mis tagab veebilehtede head kohad otsingumootorites?  
  4. Millised on kõige mõjusamad usaldusväärsust tõstvad elemendid?  
  5. Kuidas suunata veebilehekülje külastajaid konkreetsetele tegevustele?  

Koduleht on iga firma ja organisatsiooni kaasaegseim otsetee klientideni, sest kõik kord internetti üles pandud tekstid, pildid ja videomaterjal on huvilistele nähtavad ja leitavad. Mõjus veebilehe sisu töötab ilma puhkepause võtmata nii päeval kui ka öösel.  Kõige vahvam on, et kord juba kodulehele saabunud külastajaid saab suunata algselt lehelt edasi tooteid ostma või teenuseid tellima. Teisisõnu, korraliku veebilehekülje tegemine aitab edendada müügitööd ja toob sellise kvaliteediga kliendikontakte, mis tõstavad märkimisväärselt töö produktiivsust kogu organisatsiooni jaoks.  

 

1. Hallatavuse lihtsus

Tänapäevaselt mõjusa kodulehekülje loomine annab toimetajale vahendid iseseisvalt netilehe sisu haldamiseks, tekstide toimetamiseks, illustratsioonide lisamiseks ja dokumendifailide üleslaadimiseks. Staatilised internetilehed, mis ei ole hallatavad või milles ei ole võimalik piisavalt paindlikult sisu juurde teha, võtavad täiesti selgelt veebilehe toimetamiselt ja sisu täiendamiselt tuure maha.  

 

Kodulehe valmistamine kvaliteetsel moel
Tekstide toimetamiseks on võimalik kasutada käepärast tekstiredaktorit, milles saab väljanägemist formaatida.

Kui mõelda veelgi laiemalt, siis aastaid tagasi tehtud lehed, mida ei saa korralikult toimetada, takistavad sõna otseses mõttes organisatsiooni arengut, sest avaldatud info kaasajastamine läheb üle kivide ja kändude. See on ilmne juhul kui haldussüsteemi üldse ei ole, kuid ka need lehed, mille sisu toimetamine on aeganõudev, kohmakas ja ebamugav, pärsivad arengut vähemal või suuremal määral. Kui uue lehekülje juurdetegemiseks või uudise postitamiseks on vaja teha väga palju hiireklõpse ja toimetamisvormid ei ole loogilise paigutusega ning neid tuleb kusagil kaugel "taga" (ingl. backend) kobamisi otsida, siis tekivad toimetamisel psühholoogilised tõrked, seda lükatakse edasi ja leitakse kõikvõimalikke vabandusi, et mitte ebamõistlikult keeruka ja vähetulemusliku tööga tegeleda.

 

Kas sinu veebi haldussüsteem hõlbustab või takistab tööd?

Oleme aegade jooksul uuendanud hulgaliselt kodulehti, millel eelnevalt puudus haldussüsteem üldse või oli sedavõrd algeline, et selle kaudu oli praktiliselt võimatu lehel üldse midagi toimetada. Oleme näinud lugematul arvul kordadel, kuidas uute mõjusate sisuhaldussüsteemidega veebilehtede valmistamine äratab vanad, kaua toimetamata püsinud väljaanded justkui uuele elule. Kui uut uudist saab postitada vaid kahe hiireklõpsuga endise kümne või isegi viieteistkümne asemel, siis läheb uute asjade postitamine ja ka varasemate tekstide toimetamine lausa lennates!

 

Kaasaegselt mõjus sisuhalduslahendus loob eelduse netilehe igapäevaseks toimetamiseks ja teeb selle olulisel määral lihtsamaks, mugavamaks ning paindlikumaks. Tänapäevase kodulehe valmistamine peab kindlasti ühe osana hõlmama tõhusa ja kasutajasõbraliku sisuhalduslahenduse paigaldamist veebilehele, et seda saaks peale esmase raamistiku valmistamist hiljem lihtsalt ja mugavalt uute tekstide ja illustratsioonidega täiendada.

 

2. Optimaalne linkide struktuur koduleheküljel

Sisu jaoks optimaalse navigatsioonilahendusega veebilehekülje loomine võimaldab kogu sisu ilma ruumipuudust tekitamata ära mahutada. Üksikuid linke on muidugi võimalus hiljem, esmase arenduse järgselt juurde teha, ümber nimetada ja kustutada, kuid üldine struktuur on soovitav paika panna juba varastes algusetappides.

 

Lähtuvalt planeeritavast lehtede hulgast ja nende omavahelistest seostest saame pakkuda erinevaid navigatsioonimenüüde paigutusi, näiteks horisontaalmenüüd ja vertikaalset menüüd, mitmeid iseseisvaid menüüblokke ja ka dünaamiliselt seotud horisontaal- ja vertikaalmenüü kombinatsiooni. Lisaks on päises võimalus kasutada olulistele lehtedele viitavat kiirlinkide menüüd, mille kaudu on võimalus külastajaid suunata sügavamatel tasanditel olevatele olulistele lehtedele ja teha nendeni jõudmine seeläbi lihtsamaks. Veebilehtede jaluses on üsna praktiline tuua välja kõige olulisemate teemade lingid ja rühmitada need sellisel moel, et need toovad välja kõige olulisema sisustruktuuri loogika.

 

Kodulehtede valmistamine hõlmab ka struktuuri

Mahukamate veebilehtede tegemine pakub enamasti just info struktureerimise osas mitmeid väljakutseid. Toetudes meie enam kui 16 aasta pikkusele kogemusele oleme pakkunud lahendusi, mis aitavad olemasolevat infot tihendada ja selliselt struktureerida, et kodulehe uuendamine muudab struktuuri ülevaatlikumaks ning vajalik info saab paremini leitavaks.

 

Keerukama struktuuriga kodulehekülgede loomine peaks toetama oluliste asjade lihtsamat leidmist. Põhinavigatsiooni toetuseks on võimalus teha paralleelsed navigatsioonivõimalused nagu kodulehe sisene tekstiotsing, sildipilved või ka teemasektsioonide kaupa viimati lisatud lehtede esitamine kronoloogiliselt loomise aja järgi.

 

Laotusvariandid kodulehekülje siseselt

Lisaks asjakohaste navigatsioonilahendustega internetilehe valmistamisele on kodulehel võimalus kasutada erinevaid sisulaotusi, et infot võimalikult asjakohases formaadis esitada.  Tavalised lehed sisaldavad lisaks pealkirjale ja sissejuhatusele sisutekste, millele saab juurde lisada illustratsioone ning juurde laadida dokumentide faile.

 

Pildilisema materjali esitamiseks on hea kasutada kodulehekülje üldise raamistikuga integreeritud galeriiformaati, mis võimaldab esitada suuremal hulgal pilte sellises formaadis, mis on mugavalt ja ergonoomiliselt (säästlikult) lehitsetav. Oleme välja töötanud galeriiformaadi milles on võimalus vaadata pilte pealmisel kihil suuremalt nii hiirerullikuga kerides, ekraanil olevaid edasi-tagasi nuppe klõpsates kui ka klaviatuuri noolenuppe kasutades. Veebilehtede hea nähtavuse huvides on igal galeriipildil omaette unikaalne url aadress, mis on otsingumootorite poolt iseseisvalt indekseeritav. Igale üksikule pildile saab kirjutada eraldi pildiallkirja, millest moodustatakse iseseisvad tiitlikirjed ja metakirjeldused - need tagavad otsingumootorite indekseeringute jaoks suurema hulga variatsioone, et sõnastada näiteks otsingufraaside puhul erinevaid pöördeid ja käändeid.

 

Veebi navigatsioonilahenduse linkide struktuur mõjutab väga olulisel määral seda, kuidas juhtivad otsingumootorid, näiteks Google.com otsing, sisulehtede omavahelisi seoseid loevad ning kuidas nende põhjal sisumaterjale indekseerivad. See juhatabki sisse järgmise, esmapilgul abstraktsena näiva, kuid tulemusliku veebilehekülje turundamise jaoks vaieldamatult kaalukaima teema.

 

3. Kodulehtede otsingunähtavus

Tänapäeval saabub kodulehekülgedele väga suur osa külastajatest otsingumootorite kaudu. Eesti kasutajate jaoks on kõige kaalukamad google.ee, neti.ee ja otsing.delfi.ee otsingusüsteemid. Sellest, kui hästi on veebilehekülg otsingute tulemustes esindatud ja millistel positsioonidel võrreldes konkurentidega ollakse, sõltub vägagi palju. Mõne väikefirma lehekülge, mis on vanas staatilises formaadis ja mida pole aastaid korralikult uuendatud, võib külastada vaid napp kümmekond külastajat päevas. Seevastu need ettevõtted, kellel on tänapäevaste tehnoloogiate abil loodud kodulehekülg, mis sisaldab kõiki otsingumootorite jaoks olulisi komponente ja millele lisatakse pidevalt juurde värsket sisu, võivad saada ka Eestist mitusada külastajat päevas.

 

Silmas tasub pidada, et nii kümne külastajaga kui ka kolmesaja külastajaga veebiväljaande püsikulud on suuresti samad. Milles siis kvaliteedivahe seisneb? Kõige suurem erinevus tekib juba alguses lehe tellimise käigus valiku tegemisel. Weebilehe valmistaja kogemused, suutlikkus eristada olulist ebaolulisest ja hea otsinguturunduse teooriatundmine, et selle baasil kõiki kaalukamaid elemente arendada, moodustavad kõik ühe terviku, millest kasvab välja lõpuks hea nähtavus otsingumootorites. Heade positsioonide saavutamine otsingutulemustes tagab kõrgema külastatavuse ja selle baasilt on võimalik külastajaid kodulehe siseselt suunates saavutada rohkem väärtuslikke kliendikontakte.

 

Olulised veebilehekülje elemendid otsingumootorite jaoks

Enamasti on kõigil kaasaegsetel kodulehekülgedel olemas otsingumootorite jaoks sellised olulised komponendid nagu lehekülje tiitlikirje ja metakijeldus. Seevastus vähemate kogemustega disainerid ei oska alati tähelepanu pöörata peenematele nüanssidele nagu näiteks olulise kaaluga fraaside kasutamisele illustratsioonide failinimedes, teemakohaste lausete kasutamisele linkide selgitavates tiitlikirjetes või loetavate sisutekstide ja lehtede märgendite vahelise suhtelise tasakaalu parandamisele.

 

Kodulehtede sisulise arendamise võimekus

Reeglina ei võimalda odavamatele ja kohmakamatele platvormidele loodud veebileheküljed väga palju hilisemaid seadistusi ning ka positsioonid otsingutulemustes jäävad seetõttu keskpäraseks. Tulemustele orienteeritud veebilehe loomine tasub tellida mõnest sellisest disainibüroost (näiteks meie käest), millel on pikaajalised kogemused sisuhaldussüsteemide projekteerimise ja reaalse, sisulise arendamisega. Turul kohtab ka selliseid firmasid, mis pakuvad vaid odavate vabavaraliste valmislahenduste installeerimist, ise täpselt teadmatagi millest need koosnevad, nad ei suuda teha korralikult seadistusi, rääkimata täiesti uute funktsionaalsuste programmeerimisest.  

 

Saame kodulehekülgede toimetajatele anda nõu

Navigatsioonilahenduse eesmärgipärasest stuktuurist oli eelmises teemas juba juttu, samavõrd tähtis on heade otsingutulemuste saavutamiseks sisutekstide struktureerimine sellisel moel, et need sisaldaksid täpselt õigetes lehe osades piisaval määral (kuid mitte ülemäära) vajalikke otsingufraase. Meie jaoks ei lõpe kodulehtede valmistamine ainult kujunduse ja tehnilise raamistiku töölepanekuga, vaid saame pakkuda meie käest kodulehekülje tellinud sisutoimetajatele ka praktilist nõu, kuidas lehti struktureerida, millises proportsioonis peaks olulisi fraase kasutama ja millistesse lehe osadesse need tuleks paigutada.

 

4. Veebilehtede üldine usaldusväärsus

Vanunud lehed, mille visuaalne väljanägemine pärineb milleeniumivahetusest ja sisu ei ole silmnähtavalt ammu uuendatud ei ärata usaldust. Kaasaegne disain aitab seevastu näidata veebi värskemana ja ajakohasemana. Disain on veebilehekülgede üldine raamistus, mis tekitab esmase emotsionaalse mulje lehest.

 

Kodulehtede visuaalkujunduse kõrval on veel mitmeid üsna olulisi elemente, millele tasub tähelepanu pöörata, et kodulehekülg jätaks usaldusväärsema mulje. Veebilehe sisuhaldussüsteemi poolt loodavatest lehe toimetamisvõimalustest oli juba varem juttu, kuid siinkohal tasub kindlasti veelkord välja tuua, et halduslahenduse mugavusest ja paindlikkusest sõltub väga olulisel määral see, millisel määral kodulehekülje sisu uuendatakse. Vananenud infoga veebilehekülg, millel on kümme aastat vana info, hinnakirjad veel kroonides ja viimane uudis on avaldatud neli-viis aastat tagasi, ei ärata ilmselgelt usaldust.

 

Hea kodulehekülje sisu on kaasaegne

Kodulehe sisu täiendamisega kaasnevat töö mahukust ei maksa väga karta, sest enamasti ei ootagi külastajad tööstusettevõtetelt või väiksematelt firmadelt, et kodulehel peaks uudiseid avaldama iga päev. Isegi vaid kord kvartalis vähemalt ühe uudise avaldamine peaks olema kõigile jõukohane. Pidevalt uudiste avaldamine ja kodulehe täiendamine sügavuti aitab saavutada ka parema esindatuse otsingumootorites ning toob seeläbi külastajaid juurde.

 

Rohkem sisu aitab jätta professionaalsemat muljet

Kui ettevõte on juba mõnda aega tegutsenud, siis aitab usaldust tõsta reaalsete tööde käigus omandatud kogemuste väljatoomine. Näiteks võib avaldada veebipõhise tootenäidiste galerii, osutatud teenuste näidiskirjeldused või ka olemasolevate klientide esiletoomine. Tegevusvaldkonniti võib olla kogemusest lähtuv usaldus erineva kaaluga, kuid enamasti on detailsema info avaldamine parem.  Kindlasti kehtib see internetipõhistes tootekataloogides toodete esitamise kohta. Pakutavate toodete, nende valmistustehnoloogiate, materjalide, ostjale pakutavate lisaväärtuste ja erinevate kasutusvõimaluste kohta avaldatud detailne info on veenvam ning aitab ostjatel paremini otsust langetada. Detailsema infoga veebilehelt tellitakse ja ostetakse parema meelega, sest seal on vastatud paljudele olulistele küsimustele ja see lisab kindlust, et tegemist on usaldusväärse partneriga.

 

Kirjavigadeta tekst koduleheküljel

Kindlasti peaks peale tekstide kirjutamist need ka hoolikalt üle lugema ja vigade suhtes üle kontrollima. Kirjavead võivad tunduda pisiasjadena, kuid süstemaatilised vead ja lohakas lausestus võivad külastajate arvates viidata süsteemsemale korratusele ja see kahandab usaldusväärsust ning kodulehe mõjusust üldiselt. Koduka lugejatel on üsna vähe märke, mille põhjal usaldusväärsust hinnata, siis lähtutakse nendest, mis näha on.

 

Kodulehtede viidete korrektsus

Mahukamate lehtede puhul võivad aja jooksul probleemiks kujuneda kustutatud lehtedele või dokumentidele viitavad lingid. Lehtede nihutamise, ümbernimetamise või kustutamise korral ei tohiks jääda kusagile kodulehele viiteid, mis ei tööta. Korralik tänapäevane sisuhalduslahendus aitab kustutatud lehtede linke ümber suunata, ning kasutajad ei näe mitte veateateid, vaid suunatakse ümber sisulehtedele, millel on otsitule sarnane sisu.

 

Kiire veebilehe loomine

Tänapäevane kodulehekülg peaks avanema kasutaja arvutis kiirelt, et ka aeglasema internetiühendusega oleks võimalik seda rahuldavalt lugeda. Lehtede kiire avanemise eelduseks on korraliku kodulehe platvormi kasutamine, mis suudab genereerida lehti sellisel moel, et kasutajad saaksid lehtede vahel tempokalt navigeerida. Lehe mõistliku laadimisaja huvides peab olema ka taustagraafika korralikult optimeeritud, selleks tuleb kodulehtede loomine tellida kindlasti kogemustega professionaalidelt.

 

5. Kuidas külastajaid sisulehtedel suunata

Soovitav on juba projekti varases staadiumis põhjalikult läbi mõelda, millistele eesmärkidele veebilehekülje valmistamine peaks organisatsiooni lähemale aitama. Teisisõnu, mida külastajad peaksid saama lehel teha? Millistele tegevustele soovite neid suunata? Teenuste puhul on oluline eeliste esiletoomine, üksikasjade tutvustamine, võimalusel tehtud tööde tutvustamine ning potentsiaalsete klientide suunamine päringuvormile, konkreetsemate hinnapakettide olemasolul kohe tellimissüsteemi.

 

Mõnel alal ei ole alati olemas konkreetseid tooteid, vaid tööd pakutakse teenusevormis. Meie oleme näiteks siin enda poolt küll välja pakkunud tüüpiliste lehtede hinnad, mis annavad aimu aja jooksul välja kujunenud erineva töömahukusega projektide erinevusest. Samas on vajadused siiski erinevad ja seepärast suuname sind, hea külastaja, veel edasi päringulehele, et sul oleks võimalik enda spetsiifilisi vajadusi kirjeldada ja tellida just täpselt sellise kodulehe valmistamine, mis täidaks ootusi ja võimaldaks neid funktsioone, mis on sinu ettevõtte või organisatsiooni jaoks oluline. 

 

Veebilehe loomine on suuresti tasakaalu leidmine piisava mahukuse ja konkreetsuse vahel. Kirjeldasime juba, miks liiga lakooniline info ei ärata usaldust, samas peaks tajuma, millistes situatsioonides tuleb kutsuda üles konkeetsetele tegevustele.

 

Kodulehe valmistamisel mõtle millistele tegevustele külastajaid suunata

Päringuvormid peaksid olema menüüs paigutatud nähtavale kohale ja nende lingid on soovitav nimetada lihtsate ja arusaadavate nimedega. Lisaks on soovitav olulisematele lehtedele viidata nii veebilehtede jaluses olevate linkide kaudu kui põimida asjakohaseid linke ka teksti sisse. Teoreetilises kirjanduses on mõiste "üleskutse tegevusele" (ingl. call to action), mille puhul soovitatakse kodulehe valmistamine rakendada nähtaval kohal (näiteks lehe päises, et oleks ilma kerimata nähtaval) kontrastsete ja muust kontekstist eristuvate nuppude abil põhiliste eesmärkide teenistusse. Selline lahendus sobib hästi, kui kogu veebilehel on üks ja konkreetne tegevus millele kasutajaid suunatakse. Juhul kui tegevused sõltuvad rohkem kontekstist või kui külastajaid on vaja tegevusele eelnevalt pisut "üles soojendada", siis ei pruugi lehe päisesse seatud nupp olla alati ainuke ja kõige tulemuslikum lahendus.

 

Meie pikaajaliste kogemuste najal klõpsatakse tavalisi tekstilinke kohati isegi rohkem kui viimistletumaid, silmatorkavalt kujundatud nuppe. Sellel võib olla mitmeid erinevaid põhjuseid, olulisemate aspektidena tasub välja tuua:

  • Rohkem disainitud elemendid võivad tekitada reklaamipimedust
  • "Suurelt ja punaselt" kirjutatud kirjad sisaldavad vähem konteksti
  • Suurte nuppude paigutamine tekstide sisse on kohmakam
  • Nuppe tajutakse tavalistest linkidest märksa agressiivsematena
  • Liigne sarnasus vorminuppudega tekitab assotsiatsiooni, et midagi postitatakse, kuigi tegelikult navigeeritakse vaid ühelt lehelt teisele.

Oleme teinud mitmete arenduste juures ka a/b testimist, mille puhul on paralleelselt olnud kasutusel nii tekstisisesed tavalise väljanägemisega lingid kui ka nupud. Paaril juhul oli tavalise tekstilingi kaudu registreerimislehele jõudnute protsent isegi üle 40% kõrgem kui silmapaistva, pisut agressiivsema kujundusega nuppude puhul. Sellistele tulemustele toetudes soovitame külastajate eesmärgipärasemaks suunamiseks paigaldada veebilehe valmistamise käigus paralleelselt mitu, üksteist täiendavat navigatsioonilahendust - nii tekstis konteksti paigutatud tavalise väljanägemisega linke, navigatsioonimenüüsse paigutatud päringuvormile viitavaid linke kui ka suuremaid ja taustast silmapaistvalt eristuvaid nuppe.

 

Klõpsa kodulehe valmistamise päringuvormi lehele.

 

Veebirakendused2
Meie poolt loodud kodulehed on mugavad toimetada ja saavad Google käest hea kvaliteediskoori. Hea nähtavus otsingutes aitab sul edustada enda organisatsiooni tulemuslikumalt ja mõistlike püsikuludega.

Lihtsast keerukamateni
Lisaks lihtsatele lehtedele oleme loonud  tootekataloogide ja tellimissüsteemidega e-poode ning ka keerukama andmestikuga kalkulaatoreid, mis teevad dünaamiliste arvutuste tulemused veebis nähtavaks.

Saada meile päring
Veebi tellimise esimeseks sammuks on päringuvormi täitmine, milles saad enda soovitud fookust lühidalt kirjeldada. Selle põhjal küsime täpsustavaid küsimusi ja teeme sulle detailse hinnapakkumise.

Kontaktandmed
Firma nimi: Aara disainibüroo OÜ,
registreerimisnumber. 11477099
IBAN: EE967700771001668194
Klienditoe tööaeg E-R kella 09.00-17.00
Saada enda küsimus:

Veebilehe disain ja CMS

Kodulehe valmistamine kvaliteetsel moel

Küllap aimad, et korraliku tänapäevase kodulehe valmistamine toob nii sisukaid kontakte ja selgelt sõnastatud päringuid kui teeb turundustöö mõõdetaval moel tulemuslikumaks Tänapäeval ei ole enam küsimus selles, kas sul on veebileht olemas või mitte, vaid millise kasuteguriga see töötab Kui sind huvitab korraliku veebilehe valmistamine, mis oleks mugavalt hallatav, otsingutes hästi leitav ja tooks uusi kliente, siis saame sind hästi aidata. Kirjeldamegi järgnevalt täpsemalt kuidas me sulle sellise mõjusa kodulehe loome.

Kodulehe valmistamine kvaliteetsel moel

Loe lähemalt, kuidas korraliku kodulehe valmistamine toob sulle rohkem külastajaid, uusi kliente ja teeb turunduse tulemuslikumaks. Värskema disainiga veebileht tõstab ka külastatavust nutiseadmete kaudu, sest seadmetundliku laotusega lehti on palju mugavam lugeda - kodukas on sinu digitaalseks visiitkaardiks internetis. Hästi hallatava, mõjusalt töötava veebi loomine annab sulle eelised enda konkurentide ees. Soodsad, kuid samas hästi otsingumootoritele ja nutiseadmetele optimeeritud ning otsingutes indekseeritud. Meie poolt loodud lehtede disain, logo ja muu firmagraafika on mõjus ja professionaalselt kujundatud.
www.aara.ee © 2024 Aara disainibüroo OÜ » Sisu ja vormi sünergia