Vabavaralise veebilehe valmistamine

Avatud lähtekoodiga veebilehtede tarkvara, lühidalt vabavara, pakub võimalust luua kodulehekülg odavalt. Tuntuimad vabavaralised veebilehekülgede loomiseks kasutatavad lahendused on Typo3, Joomla ja Wordpress.

Vabavaraliste komponentide kasutamine võimaldab kiirendada veebilehe valmistamise protsessi, sest tarkvara saab peale veebiserverisse laadimist, andmebaasistruktuuride loomist ja serverispetsiifiliste seadistuste tegemist kasutama hakata. Väikese eelarve korral on vabavaralise kodulehe valmistamine üheks arvestatavaks võimaluseks, mida tasub kindlasti teiste alternatiivide kõrval kaaluda.

 

Selleks, et teha teadlik otsus, peaks siiski kindlasti silmas pidama ka vabavaraliste sisuhaldussüsteemide miinuspooli - kohmakust, turvalisusprobleeme ja pidevat uuendamisvajadust. Vähegi pikema perspektiivi puhul on samavõrd oluline seegi, et algse odava installatsiooni kõrval on vabavaralise veebilehe edasine arendamine märksa keerukam, töömahukam ja kallim kui nii mõnegi eriarendusega kodulehe lahenduse kasutamine. Vaatleme siin järjepanu täpsemalt, mis on vabavaralise veebilehe valmistamise eelised ja vastuargumendid.   

 

Tuhat arendajat üle kogu maailma

Vanarahvatarkus ütleb, et mitu pead on ikka mitu pead. Kõik populaarsemad vabavaralised veebilehtede skriptikogud on sündinud pikema perioodi vältel ja neil on tõepoolest palju arendajaid, kes on kõik andnud enda poolt väiksema või suurema panuse. Pole kahtlust, et nende tuhandete seas on aja jooksul olnud helgeid päid, kes on aidanud veebitarkvara riburada pidi olulisel määral paremaks arendada.

 

Üheks kõige fundamentaalsemaks probleemiks paljude arendajatega tarkvara juures on erinevused eesmärkides ning visioonis, millises suunas tuleks konkreetset tarkvara arendada. Üks programmeerija peab oluliseks ühte ja teine teist funktsionaalsust, eesmärgid on tihti erinevad, veelgi halvem kui lausa risti vastupidised. Üsna tabavalt on sellise koostöövormi toimimist kirjeldanud Krõlov enda salmis "Luik, haug ja vähk".

 

Kui sa ei ole ise tarkvaraarendaja ja vajad kodulehekülge, siis tuleb ikkagi palgata üks konkreetne teenusepakkuja, kes paigaldaks tarkvara veebiserverisse ning seadistaks selle tööle. Sellisel puhul sõltub tulemus väga suurel määral konkreetse arendaja võimekusest tarkvara seadistada ning arendada. Tuhat arendajat on küll vahva, kuid neist on väga vähe abi kui vabavaraline kodulehekülg ei ole korralikult paigaldatud, annab veateateid või ei vasta täpselt sinu konkreetsetele vajadustele.

 

Kodulehe turvalisus on oluline

Vabavaraliste kodulehekülgede üheks kõige suuremaks probleemiks on nõrk turvalisus. Suures summas arendajate seas on lisaks tublidele ja nutikatele arendajatele ka nõrgemate teadmistega, alles koolipingist tulnud programmeerijaid, kes ei suuda alati luua piisavalt läbimõeldud ja korraliku turvalisusega lahendusi. Noored, kogemusteta arendajad püüavad ennast alles enda töödega tõestada ja vabavara kallal töötamine on neile tihti hüppelauaks tõsisemate tarkvaraprojektide juurde. Isegi parimate kavatsuste korral juhtub algajatel programmeerijatel apsakaid, mis tekitavad suurde tarkvarapaketti nõrki kohti.

 

Kõige suuremaks probleemiks vabavaralise veebilehe turvalisuse juures ongi see, et mahuka, paljudest komponentidest koosneva lahenduse juures puudub suuresti ülevaade, mis selles sisaldub ja millised on potentsiaalsed turvaaugud. Kui turvaauke avastatakse, siis neid paigatakse ja enamasti näebki vabavaraline tarkvara välja üsna paigatud moega - lipp lipi peal, lapp lapi peal.

 

Kindlasti oled lugenud päevalehtede uudistekünnist ületavaid sõnumeid sellest, kuidas mõne suurema riigiasutuse või äriettevõtte veebi on rünnatud, selle sisuhaldussüsteemi sisse murtud, sisu kustutatud ja häkkerite poolt enda sisu üles pandud. Reeglina juhtub selliseid juhtumeid just vabavaraliste kodulehekülgedega, sest need on vähemturvalised ja kodulehe halduril puudub ülevaade, millised on üksikute komponentide nõrgad kohad.

 

Millised on alternatiivid? Ühe konkreetse arendaja poolt loodud lahendused on selgema eesmärgistusega, kompaktsemad ja enamasti on väiksema ringi arendajate poolt loodud veebitarkvara põhjalikumalt kontrollitud. Konkreetsel vastutaval arendajal on kindlasti oluliselt parem ülevaade mida kodulehekülje raamistik sisaldab ning selles ei ole midagi üleliigset, mis võiks kodulehe turvalisust nõrgendada.

 

Igapäevase toimetamise mugavus

Vaatlesime eelpool, kuidas vabavaralised kodulehe paketid on loodud tuhandete arendajate poolt, kes on üksteise tööd aja jooksul täiendanud. Tulenevalt vabatarkvara loomise protsessist, kulub suur osa arendajate energiast turvalisusküsimustega tegelemiseks, erinevate komponentide ühildamiseks ja versioonide klapitamiseks. Paraku on enamike vabavaraliste sisuhaldussüsteemide loomisel suurem töö ära tehtud programmeerijate poolt, kes ei ole osanud enda lähtepositsioonist näha tavakasutajate jaoks olulisi mugavusaspekte ega pöörata tähelepanu toimetamise ergonoomikale, lihtsusele ning loogilisusele. Arendajate endi seas tunnustatakse lahenduste leidmist keerukatele tehnilistele probleemidele, kuid tavakasutajate vajadused on arendajate jaoks tihti vaid marginaalse tähendusega, sest programmeerijatel ei ole lõppkasutajate vajadustest alati piisavalt detailset ülevaadet.

 

Tulenevalt vabavaraliste pakettide, näiteks Joomla või Typo3 struktuurist, ei ole võimalik neid ka väga palju kasutajasõbralikumaks muuta. Olemasolevat raamistikku saab küll pisut kohendada, kuid sisuline struktuur on aja jooksul sedavõrd mahukaks ja rohmakaks kujunenud, et neid ei saa ilma põhjalikult ümber kujundamata enam lihtsamaks ja ergonoomilisemaks teha. Enamik tõsisemaid arendusbüroosid, kes on otsustanud vabavaralisi lahendusi kasutada on teinud neist modifitseeritud versioonid, mida on võimalik sellisel määral arendada, et need vastaksid paremini lõppkasutajate vajadustele. Paraku ei ole selliste modifitseeritud versioonide ühilduvus põhitarkvaraga ja regulaarselt välja lastavate uuendustega alati kõige parem.

 

Selleks, et erinevaid tarkvaralahendusi omavahel võrrelda ja täita mõiste "lihtsus ja mugavus" sisuga, on kõige mõistlikum minna konkreetse vabavaralise tarkvara demokeskkonda (demo tuleneb sõnast demonstratsioon) ja proovida järgi, kuidas lihtsad operatsioonid nagu näiteks lehe juurdeloomine, pealkirja toimetamine, tekstilõikude loomine ja illustratsioonide lisamine sujuvad. Kõigi enamlevinuimate vabavaraliste koduleheplatvormide demosid on võimalik enne tellimist katsetada, vaata näiteks Joomla 2.5.6, Typo3 4.7.1 või Drupal 7.14 demokeskkondi.

 

Enamasti pakuvad ka kõik tõsiseltvõetavad arendajad (sealhulgas meie) konkreetsematele tellijatele lepinguläbirääkimiste käigus demokeskkonda, milles on võimalik järgi katsetada, kui mugavalt ja lihtsalt sisuhaldussüsteemi kasutamine sujub.

 

Haldussüsteemi ergonoomika väga oluline, sest selle kasutamise lihtsusest sõltub, kui selgel ja tulemuslikul moel saad enda kodulehekülge tulevikus toimetada.

 

Kodulehe edasine hooldus, arendus ja uuendused

Vabavaraliste kodulehekülgede esmane installatsioon on küll lihtne, kiire ja odav kuid edasine hooldus ja arendus või kujuneda teistest alternatiividest olulisel määral kulukamaks. Eks ütle ju vana rahvatarkuski, et põrgutee on sillutatud heade kavatsustega. Peamiseks probleemiks on vabavara mahukus, mis teeb arenduseks vajalike komponentide ülesleidmise, muutmise, testimise ja kasutussevõtmise olulisel määral töömahukamaks. Vabavaralised kodulehed võivad olla enda raamistiku poolest isegi neli-viis korda mahukamad kui konkreetse arendaja poolt pakutavad lahendused. Mõistagi on mahukamate süsteemide haldamine keerukam ja kallim. Seega, pikema aja vältel kujunevad vabavaraliste kodulehekülgede halduskulud enamasti olulisel määral kõrgemaks kui algselt kokku hoitud summad.

 

Mida tähendab täpselt -vaba?

Ajalooliselt pakkusid mitmed tarkvaraarendusega tegelevad firmad sisuhaldussüsteeme, mis olid suletud lähtekoodiga ja nende kasutamise eest pidi maksma litsentsitasu. Vabavara kood on seevastu alati olnud vabalt modifitseeritav ja selle kasutamine on enamasti tasuta. Vabavaraliste kodulehtede esiletõusuga on litsentsitasuga tarkvara konkurentsivõime olulisel määral langenud ning enamik firmasid on litsentsitasust loobunud ning enda ärimudelid rohkem teenuspõhiseks ümber kujundanud.

 

Tänapäeval on eriarendusena pakutavate kodulehekülgede kood enamasti samuti avatud ja kliendil on võimalus seda vajadusel enda jõududega edasi arendada, siis on ka selles vallas erinevus vabavaralise ja konkreetse autorfirma poolt pakutava tarkvara vahel suuresti kadunud.

 

Optimeeritud tulemusele

Enamik vabavaralisi lahendusi ei ole väga kasutajasõbralikud, vaid on enda ülesehituselt kohmakad ning aeglased. Vabavaraliste standardpakettide täiendamine üksikute funktsionaalsustega tähendab enamasti lisamoodulite paigaldamist, mis muudavad struktuuri veelgi keerukamaks. Täiesti tavaline on, et paari lisamooduliga Wordpressi kodulehekülgedel on näiteks 10-12 stiililehte, millest suurem osa ei ole täielikult kasutusel, vaid lisatud lehele juurde lihtsalt niisama, "igaks juhuks". Mõistagi ei ole sellise keskpärase lehega võimalik saavutada otsingumootorite tulemustes tipptulemusi.

 

Konkreetse arendaja poolt pakutavad lahendused on enamasti paariaastase perioodi kohta arvestades samas hinnakategoorias (vaata näiteks meie hinnakirja), kuid annavad tänu paremale optimeeritusele täiesti kindlasti otsingumootorite tulemustes oluliselt paremaid indekseeringuid.

 

Garantii ja uuenduste hädavajalikkus

Tuhande anonüümse arendaja käest ei ole sul võimalik nõuda vastutust ega töökindluse garantiid. Seevastu konkreetse ühe professionaalse arendajaga (näiteks meie bürooga) on alati võimalik kokku leppida garantiitingimustes, et kõik vead saaksid parandatud, kodulehekülg töötaks alati kiiresti ja eesmärgipäraselt.

 

Vabavaraliste veebilehtede üheks põhiliseks probleemiks on, et need on ehitatud paljude arendajate poolt, ning neist leitakse pidevalt turvaauke, mis vajavad lappimist. Seepärast on vaja vabavaraliste kodulehtede skripte pidevalt uuendada, mis võib olenevalt valitud vabavaralisest platvormist ja lisatud funktsionaalsuste hulgast kujuneda aja jooksul üsna töömahukaks ja kalliks.

 

Seevastu konkreetse arendaja poolt loodud tarkvara on kompaktsem, ühtlasema kvaliteediga ja selles ei ole kunagi sellisel hulgal turvaauke, mis nõuaksid pidevat lappimist. Oleme aja jooksul loonud sadu kodulehekülgi, mitmed meie poolt 2006.-2007. aastatel loodud kodulehed (meie poolt eriarendusena loodud tarkvaraplatvormil) töötavad tänaseni tõrgeteta, ilma et neid peaks pidevalt putitama. Jah, nende kujundust võiks küll värskendada, kuid see ei ole sellisel juhul mitte tehniliste tegurite poolt peale sunnitud tegevus, vaid hoopis kliendi enda eelistustest ja võimalustest lähtuv vaba valik.

 

Kokkuvõtteks lühidalt

Võtame siinkohal kokku, millised on vabavaralise kodulehekülje valmistamise eelised ja puudused konkreetse arendaja poolt loodud koduleheküljega võrreldes:

  • Vabavaralise koduleheküje loomine võib olla alguses pisut odavam
  • Seevastu edasine hooldus, arendus ja uuendused on kulukamad
  • Tuhat anonüümset arendajat, kuid keegi ei vastuta millegi eest
  • Rohkem turvaauke, vajab pidevat "lappimist", uuenduste paigaldamist
  • Vabavaraline kodulehekülg on raskepärasem, aeglasem ja kohmakam
  • Kodulehekülje tellimisel kontrolli kindlasti halduslahenduse mugavust
  • Otsingutes ei ole võimalik odava tarkvara abil saada häid tulemusi

Meie poolt kodulehtede loomiseks pakutav tarkvara kasutab küll üksikuid vabavaralisi komponente, näiteks illustratsioonide jaoks Fancybox pildikuvajat või tekstide toimetamiseks TinyMCE tekstiredaktorit, kuid oleme need põhjalikult üle vaadanud ja saame anda nende osas nii turvalisuse kui ka töökindluse garantii. Seevastu üldise raamistiku jaoks pakume kohmakatest vabavaralistest lahendustest märksa kasutajasõbralikumat, optimeeritumat, kiiremat ja turvalisemat eriarendust, mida oleme pidevalt testinud, täiendanud ja lihtsustanud juba üle 10 aasta. 

 

Aara disainibüroo poolt kasutusel olev kodulehe platvorm Aara CMS Visual Pro on leidnud klientide seas palju tunnustust, eriti palju positiivset tagasisidet oleme saanud lehekülgede juurdeloomise lihtsuse ja failihalduse ergonoomilisuse kohta. Uuri lisaks meie poolt loodud pildigalerii formaati, mis on kõigist siin lehel loetletud teistest lahendustest oluliselt paremini otsingumootorite jaoks optimeeritud.

 

Aara CMS Visual Pro on avatud lähtekoodiga, mis võimaldab seda igal ajal modifitseerida ja vajadusel edasi arendada. Eraldi litsentsitasu me kehtestanud ei ole, sest suudame arenduskulud üsna edukalt katta disainiteenuste müügist ja kodulehekülgede valmistamisest laekuvatest tuludest. Tänu äärmiselt töökindlale tarkvaraplatvormile saame kodulehtede lappimise asemel suunata jõupingutused rohkem sisuliste funktsionaalsuse juurdeloomisele, kasutajasõbralikuse ja ergonoomika paremaks muutmisele.

 

Soovin kodulehte, mida teha?

Mõtle läbi, mida soovid kodulehe abil saavutada, mida sellel avaldada. Samavõrd tähtis on ka seada mõistlik hinnapiir, kui palju on sul võimalik kodulehe valmistamisele kulutada. Saada valmistamisaja päring, täpsustame vajadusi ja siis saad võrrelda erinevate kodulehtede platvormide kasutusmugavust ning teha enda eesmärkidega kõige paremini haakuva, tasakaalustatult informeeritud valiku.

 

Klõpsa siia, et jätkata valmistamise päringuvorm

 

Veebirakendused2
Meie poolt loodud kodulehed on mugavad toimetada ja saavad Google käest hea kvaliteediskoori. Hea nähtavus otsingutes aitab sul edustada enda organisatsiooni tulemuslikumalt ja mõistlike püsikuludega.

Lihtsast keerukamateni
Lisaks lihtsatele lehtedele oleme loonud  tootekataloogide ja tellimissüsteemidega e-poode ning ka keerukama andmestikuga kalkulaatoreid, mis teevad dünaamiliste arvutuste tulemused veebis nähtavaks.

Saada meile päring
Veebi tellimise esimeseks sammuks on päringuvormi täitmine, milles saad enda soovitud fookust lühidalt kirjeldada. Selle põhjal küsime täpsustavaid küsimusi ja teeme sulle detailse hinnapakkumise.

Kontaktandmed
Firma nimi: Aara disainibüroo OÜ,
registreerimisnumber. 11477099
IBAN: EE967700771001668194
Klienditoe tööaeg E-R kella 09.00-17.00
Saada enda küsimus:

Veebilehe disain ja CMS

Vabavaralise veebilehe valmistamine

Vabavaraliste komponentide kasutamine võimaldab kiirendada veebilehe valmistamise protsessi, sest tarkvara saab peale veebiserverisse laadimist, andmebaasistruktuuride loomist ja serverispetsiifiliste seadistuste tegemist kasutama hakata Väikese eelarve korral on vabavaralise kodulehe valmistamine üheks arvestatavaks võimaluseks, mida tasub kindlasti teiste alternatiivide kõrval kaaluda Avatud lähtekoodiga veebilehtede tarkvara, lühidalt vabavara, pakub võimalust luua kodulehekülg odavalt. Tuntuimad vabavaralised veebilehekülgede loomiseks kasutatavad lahendused on Typo3, Joomla ja Wordpress.

Vabavaralise veebilehe valmistamine

www.aara.ee © 2024 Aara disainibüroo OÜ » Sisu ja vormi sünergia