Kodulehe tegemine kvaliteetselt Korraliku kodulehe tegemine sisaldab nii pilkupüüdvat kujundust, arusaadavat navigatsioonilahendust, mugavat toimetamissüsteemi, sisu otsingumootoritele optimeerimist ja külastajate suunamist sihipärastele tegevustele. Sind huvitab kvaliteetse kodulehe tegemine, esita päring siin Soovid tellida? Päringuvormi lehele siirdumiseks klõpsa siia Kodulehe tegemine kvaliteetselt

Hästi toimivad

veebilehed ja andmerakendused

Kodulehe tegemine kvaliteetselt

Korraliku kodulehe tegemine sisaldab nii pilkupüüdvat kujundust, arusaadavat navigatsioonilahendust, mugavat toimetamissüsteemi, sisu otsingumootoritele optimeerimist ja külastajate suunamist sihipärastele tegevustele.

Hästi töötava kodulehe tegemine koosneb lugematutest olulistest komponentidest, mis moodustavad ühtse terviku. Kujutle autot, mille valmistamisel on mõni juhtmeots ühendamata jäänud või veel hullem, mõni oluline ratas või pedaal sootuks puudu. Samamoodi on väga suur vahe asjaarmastajate poolt odavate vahenditega kokku klopsitud ja professionaalide poolt loodud kvaliteetse kodulehe vahel. Heade tulemuste saavutamiseks tasub alati veebilehe tegemiseks palgata põhjalike kogemustega asjatundjad, kes teavad paljude edukate projektide najal hästi, milliste oluliste komponentide sünergias annab kodulehe tegemine parima võimaliku tulemuse.

 

Kodulehe tegemine on terviklik protsess, mille käigus tuleb tähelepanu pöörata:

  • Professionaalsele visuaalkujundusele, mis määrab esmamulje
  • Kodulehe navigatsioonimenüüde selgusele ja arusaadavusele
  • Kodulehekülje usaldusväärsust toetavatele komponentidele
  • Otsingumootoritele optimeerimisele, et lehed oleksid hästi leitavad
  • Sisu toimetatavusele, et kodulehekülge saaks mugavalt täiendada
  • Külastajate lehe sisestele konkreetsetele tegevustele suunamine

Kvaliteetse kodulehe tegemine peab sisaldama parajal määral analüüsi, et leida konkreetse organisatsiooni vajadustele kõige paremini vastavad lahendused. Kui ühel juhul on eesmärgiks ainult ülevaatlik tutvustus, teisel lisaks ka teenuste või kaupade esitlus kodulehel või kolmandal juhul hoopis kaupade müük e-poe kaudu, siis on nende kõigi puhul vaja koduleheküljele erinevaid funktsionaalsusi, mis võimaldavad sisumaterjale vajaliku detailsusastmega esitada ning külastajaid eesmärgipärastele tegevustele suunata.

 

Soovid kvaliteetse kodulehe valmistamist?

 

klõpsa siia

   

Vaatame siinkohal detailsemalt, millistest komponentidest kvaliteetsete veebilehtede tegemine koosneb ja mille poolest on nende korralik teostus terviklikult viimistletud kodulehe jaoks oluline.

 

Kodulehe esmamulje ja arusaadavus

Visuaalkujundus loob koduleheküljest esmase mulje, mis annab külastajatele teada millise ettevõtte või organisatsiooniga on tegemist. Professionaalne kujundus aitab kodulehekülgede sisu esitada veenvamalt ning jätta seeläbi ka ettevõttest tõsiseltvõetavama mulje.

 

Kodulehekülje navigatsioonimenüü struktuur peaks aitama külastajatel võimalikult lihtsal moel aru saada, mis leheküljel sisaldub ning teha vajaliku sisu leidmise lihtsamaks. See kuidas lingid on kodulehel paigutatud ning millisel moel omavahel grupeeritud, mõjutab väga olulisel määral lehe fookusest arusaamist ning kõige olulisemate lehtede leidmist.

 

Kaasaegse kodulehe tegemine nutiseadmetele

Viimaste aastate jooksul on ekraanide mõõtmed muutunud järjest mitmekesisemaks. Kui veel 5-6 aastat tagasi sirviti kodulehti üsna sarnaste mõõtmetega lauamonitoride või sülearvutite ekraanide kaudu, siis täna on pilt märksa kirjum. Lauaarvutite monitorid on muutunud oluliselt suuremateks, teisalt on hakatud üha rohkem kodulehti sirvima väiksema ekraaniga nutiseadmete, nii tahvelarvutite kui ka mobiiltelefonide kaudu.

 

Kodulehe tegemine kõigi erinevate ekraanide jaoks on suureks väljakutseks ja just seetõttu hindavadki külastajad kõrgelt kui ettevõttel või organisatsioonil on paindlikult erinevatele seadmetele kohanduv kodulehekülg. Kaasaegse seadmetundliku kodulehekülje tellimine aitab kindlasti nendest konkurentidest, kelle leheküljed on mitmeid aastaid vanad, positiivses mõttes eristuda. Uues formaadis kodulehekülje tegemine näitab ettevõtet kaasaegse ja uuendusmeelsena.

   

Usaldusväärse kodulehe valmistamine

Kui kümmekond aastat tagasi piisas usaldusväärse mulje loomiseks lihtsa kodulehe tegemisest, millel oli paar rida tutvustavat teksti ja kontaktandmed, siis nüüd ootavad külastajad kodulehekülgedelt rohkem sisukust ja pakutavate teenuste või toodete detailsemat kirjeldamist. Sisukama kodulehekülje tegemine näitab, et ettevõte suudab olulisi asju kommunikeerida ja on omas valdkonnas tõsiseltvõetav tegija. Kodulehtede tegemine on tõusnud ka seetõttu kaalukamaks, et mitmeid teisi traditsioonilisi kanaleid nagu telefonikatalooge või infotelefone tõsisemat sorti tellimuste või ostude jaoks praktiliselt enam ei kasutata. 

 

Lisaks teenuste või toodete detailsetele kirjeldustele peaks kodulehekülg sisaldama infot tellimisprotsessi, garantiitingimuste, järelteeninduse ja ettevõtte enda kohta. Usaldusväärne kodulehekülg peaks sisaldama piisavalt sisu, vastama enamikele tellijate ja ostjate poolt tüüpiliselt esitatavatele küsimustele.

 

Tellimissüsteemiga kodulehe tegemine

Üheks enamlevinuimaks kodulehe eesmärgiks on külastajatega kontakti saavutamine, et selle baasilt edasi tõsisemate tellimisläbirääkimistega jätkata. Väga suure osa teenuste ja tootmise valdkondades ei ole võimalik alati välja töötada standardiseeritud tooteid, millel oleks alati ühesugune maht ja hind. Tellimustööde pakkumise puhul on näiteks praktiline tellijatelt tellimisvormis lähteandmete küsimine, et siis nende baasil veel vajadusi täpsustada ja teha täpselt konkreetsest tellimusest lähtuv pakkumine. Kui ettevõttel on pakkuda konkreetsemalt standardiseeritud teenuseid või tooteid, siis on praktiline teha koduleheküljele tootekataloogi formaadis esitlusvõimalused, mis võimaldaksid teenuseid ja tooteid detailsemalt kirjeldada ning nende väljanägemist illustratsioonidega näitlikustada. 

 

Makselahenduse tegemine kodulehele

Tellimise täielikuks automatiseerimiseks ja tellimuste käsitlemiseks kuluva aja kokkuhoiuks on võimalus liidestada tootekataloogiga ka elektroonilised makselahendused, mis võimaldavad koos tellimuse esitamisega tellijatel kohe ka tellimuste eest tasuda. Tüüpilisemad veebipõhised makselahendused on pangalingid ja kaardimaksed. Viimased on eriti hästi sobivad teenuste ja toodete pakkumisel laiemale rahvusvahelisele tellijaskonnale.   

 

Vajad tellimissüsteemi ja makselahendusega kodulehte?

 

Kodulehe tegemiseks klõpsa päringunuppu

 

kodulehe tegemine

  

Kodulehe kiirus ja töökindlus

Kiire ja töökindla kodulehe tegemine tagab, et külastajatel on lehti mugav sirvida ja lugejate kannatus ei katke lehekülgede avanemist oodates. Meie poolt loodud leheküljed on ülihästi optimeeritud ja avanevad alati kiiresti. Lehekülgede avanemise kiirus on oluline nii tavalistele lugejatele kui ka otsingumootorite jaoks.

 

Meie poolt loodud koduleheküljed skaleeruvad hästi ehk teisisõnu on hea koormustaluvusega. Skaleeruvus on kõige aktuaalsem suure külastatavusega väljaannete, näiteks on-line ajalehtede ja ajakirjade puhul. Oleme loonud kodulehekülgi mitmete ajakirjade ja ajalehtede jaoks, mille puhul on skaleeruvus väga oluliseks kodulehe kriteeriumiks.

 

Skaleeruv koduleht talub paremini koormust

Lehekülgede kiire genereerimine ja skaleeruvus on olulised ka suuremate ettevõtete ja organisatsioonide jaoks, millel on pidevalt palju külastajaid. Ka väiksemate kodulehekülgede puhul tasub koormustaluvusele tähelepanu pöörata kui kavandatakse reklaamikampaaniat või avaldatakse tutvustavaid tekste suure lugejaskonnaga päevalehtedes.

 

Suurt tähelepanu pälvivad viited toovad koduleheküljele tuhandeid külastajaid ja siis võib külastajate arv ühe ajaühiku kohta olla kümneid ja isegi sadu kordi tavalisest külastatavusest kõrgem.

 

Koormust taluva kodulehe tegemine on eriti tähtis ka muusikafestivalide ja ühe konkreetse ürituse jaoks loodud kodulehtede puhul, sest ürituse toimumise eel ja ajal soovib suur hulk külastajad korraga kava vaadata ning just siis tuleb kohmakate platvormide ja optimeeritud kodulehe tegemise erinevus eriti selgelt välja.

 

Soovid kiiresti töötavat ja hästi skaleeruvat kodulehte?

 

Saada kodulehekülje tegemise päring

 

selle vormi kaudu

  

Kiiruse ja töökindluse teema juhatab hästi sisse otsingumootorite optimeerimise valdkonda, sest juhtivad otsingumootorid annavad kiirematele ja töökindlamatele kodulehtedele kõrgema reitingu.

 

Kodulehe otsingumootoritele optimeerimine

Kiiremate ja töökindlamate kodulehtede kõrgemad reitingud on ka täiesti mõistetavad, sest otsingumootorites esimestel positsioonidel olevad kodulehed saavad kordades rohkem külastusi kui tagapool olijad ning peavad seepärast olema koormustaluvuse poolest kõigiti tipptasemel.

 

Kodulehe platvormist sõltub vägagi suurel määral, kui hästi on lehtede sisusse kirjutatud tekstid otsingumootoritele nähtavad. Mõni platvorm on sedavõrd kohmakas ja massiivne, et tekstid lihtsalt "kaovad" ülemäärasesse märgendisse ära. Meie poolt pakutav kodulehe raamistik on hästi optimeeritud tipptasemel indekseeringute saavutamiseks otsingumootorites. Lisaks üldisele optimeeritusele sisaldab sisuhaldussüsteem ka võimalusi oluliste lehekülje komponentide nagu tiitlikirje või metakirjeldus lehel nähtavast pealkirjast ja sissejuhatusest eraldi toimetamiseks.

 

Kodulehe otsingumootoritele optimeerimine annab head eeldused suurepäraste indekseeringute saavutamiseks. Kõigile tellijatele pakume kauba peale konsultatsioone, kuidas sisu paremini organiseerida ja millisel moel olulisi fraase pealkirjades, sissejuhatustes ja sisutekstides kasutada, et lehekülg saavutaks otsingumootorites parimad võimalikud indekseeringud.

  

Hästi hallatava veebilehe tegemine

Tänapäevane kodulehekülg peaks kindlasti sisaldama mugavat toimetamist võimaldavat sisuhaldussüsteemi, mille kaudu saab lehti juurde luua, ümber nimetada, sisutekste kirjutada ja toimetada, tekstilisele sisule lisaks illustratsioone ja dokumendifaile üles laadida.

 

Osad populaarsed vabavaralised sisuhaldussüsteemid, näiteks Typo3 või Joomla on aja jooksul kasvanud tõelisteks kohmakateks saurusteks, mis muudavad kodulehe toimetamise tõeliseks eksirännakute kadalipuks. Meie poolt pakutav Aara CMS Visual Pro on seevastu hästi optimeeritud kiireks ja mugavaks lehtede toimetamiseks. Oleme saanud palju tagasidet toimetamisfunktsionaalsuste lihtsuse ja mugavuse osas. Üheks edu saladuseks on oluliste võimaluste esiletoomine ja vähemoluliste nihutamine alammenüüdesse. Selge differentseerimine hoiab üldmulje puhta ja arusaadavana ning muudab oluliste toimetamisoperatsioonide tegemise ka kiiremaks ja mugavamaks.

 

Mugavamad ja ergonoomilisemad toimetamisvõimalused muudavad lehekülje sisu täiendamise tulemuslikumaks ja see toetab kodulehe muutmist sisukamaks. Detailsema sisuga koduleheküljed saavutavad nii otsingumootorites paremad indekseeringud kui pakuvad ka külastajatele rohkem lugemist ja vaatamist.  

 

Kas soovid tellida mugavalt toimetatavat kodulehte?

 

Siis saada päring siin     selle    vormi kaudu.

 

Kuidas ärgitada külastajaid tegutsema

Soovitav on juba kodulehe tegemise algusfaasis käigus läbi mõelda, mida külastajad peaksid peale lehtede lugemist tegema. Oluline on esmalt selgelt paika panna ettevõtte või organisatsiooni eesmärkidest lähtuv konkreetne tegevus, mida kodulehe külastajad peaksid tegema.

 

Teenuste ja kaupade puhul on oluline nende sisuliste eeliste tutvustamine ja oluliste detailide väljatoomine. Kui väga konkreetset toodet ei ole, siis on üheks võimaluseks tehtud tööde eeskujuks toomine. Mõistagi on oluline asjast huvitatud klientide suunamine päringuvormile, mille kaudu neil on võimalus soove ja vajadusi kirjeldada ning saata enda kontaktid. 

 

Igal tegevusalal ei ole võimalik kõiki tehtavaid töid täiesti lõpuni standardiseerida ega alati ühe puuga mõõta. Eriti võib see välja tulla tööde pakkumisel teenusevormis, kus töö valmib igal üksikul juhul erineva lähteülesande põhjal. Meie oleme näiteks sellisel juhul enda poolt lihtsalt välja pakkunud tüüpiliste lehtede hinnad, mis annavad aimu aja jooksul välja kujunenud erineva töömahukusega projektide erinevusest.

 

Tüüpiliste hindade väljatoomine ei takista tellijaid põrmugi enda soove ja vajadusi väljendamast. Praktikas on vägagi tulemuslikuks osutunud asjakohaste küsimustega päringuvorm, mille kaudu on võimalik saata unikaalne lähteülesanne.

 

Üleskutse tegevusele

Menüüs peaksid päringuvormid olema paigutatud võimalikult silmatorkavasse kohta ning linkide nähtav tekst peaks olema selge ja arusaadav. Olulistele lehtedele tuleks viidata lisaks ka külgveeru ja jaluse linkide kaudu. Hea mõte on tegevusele kutsuvate nuppude puhul kasutada värvilisemat ja muust taustast selge kontrastiga eristuvat kujundust.

 

Juhul kui kasutajatele pakutavad valikud sõltuvad kontekstist või kui päringuvormide variante on mitmeid, siis tasub neile viidata lisaks ka tavaliste linkidega tekstide siseselt. Meie oleme enda kodulehel kasutanud nii nuppe kui tekstilinke, kuid huvitaval kombel ei ole värvilisen lahendus alati tekstisiseseid linke edestanud, sest kirevama ja rohkem kujundatud esituse puhul on reaalne oht nn. reklaamipimeduse tekkeks. Ühtlaselt eesmärgipärase tulemuse saavutamiseks soovitame paigaldada kodulehe tegemisel päisesse ja teksti sisse mitmes erinevas formaadis linke ja nuppe, et need täiendaksid üksteist.

 

Sind huvitab kvaliteetse kodulehe tegemine, esita päring siin

 

Soovid tellida? Päringuvormi lehele siirdumiseks

 

klõpsa siia

 

Veebirakendused2
Meie poolt loodud kodulehed on mugavad toimetada ja saavad Google käest hea kvaliteediskoori. Hea nähtavus otsingutes aitab sul edustada enda organisatsiooni tulemuslikumalt ja mõistlike püsikuludega.

Lihtsast keerukamateni
Lisaks lihtsatele lehtedele oleme loonud  tootekataloogide ja tellimissüsteemidega e-poode ning ka keerukama andmestikuga kalkulaatoreid, mis teevad dünaamiliste arvutuste tulemused veebis nähtavaks.

Saada meile päring
Veebi tellimise esimeseks sammuks on päringuvormi täitmine, milles saad enda soovitud fookust lühidalt kirjeldada. Selle põhjal küsime täpsustavaid küsimusi ja teeme sulle detailse hinnapakkumise.

Kontaktandmed
Firma nimi: Aara disainibüroo OÜ,
registreerimisnumber. 11477099
IBAN: EE967700771001668194
Klienditoe tööaeg E-R kella 09.00-17.00
Saada enda küsimus:

Veebilehe disain ja CMS

Kodulehe tegemine kvaliteetselt

Hästi töötava kodulehe tegemine koosneb lugematutest olulistest komponentidest, mis moodustavad ühtse terviku Kujutle autot, mille valmistamisel on mõni juhtmeots ühendamata jäänud või veel hullem, mõni oluline ratas või pedaal sootuks puudu Korraliku kodulehe tegemine sisaldab nii pilkupüüdvat kujundust, arusaadavat navigatsioonilahendust, mugavat toimetamissüsteemi, sisu otsingumootoritele optimeerimist ja külastajate suunamist sihipärastele tegevustele.

Kodulehe tegemine kvaliteetselt

www.aara.ee © 2024 Aara disainibüroo OÜ » Sisu ja vormi sünergia